Tårnenes dag markeres med fuglekiggeri i Vorup Enge

Lørdag den 5. maj fra kl. 6 til 13 vil fugletårnet i østenden af Vorup Enge være bemandet med de erfarne ornitologer Lars Tom-Petersen og Benny Kristensen, som vil fortælle om de fugle, der viser sig.

02. maj 2018 - Oprettet af Kim Brandt Thomsen

Der vil være god mulighed for at se diverse ande- og vadefugle, rørhøg, isfugl m.m. Du kan bare møde op, som det passer dig på dagen mellem kl. 6 og 13.

Arrangementet indgår i det landsdækkende arrangement Tårnenes Dag, hvor fugletårne landet over vil være bemandede. Det afvikles som en konkurrence om, hvorfra der kan ses flest fuglearter i løbet af dagen.

Mødested er fugletårnet i den østlige del af Vorup Enge. Man kan parkere ved Randers Regnskov eller ved Randers Naturcenter. Herfra går man langs åen til jernbanebroen. Når man har passeret Gudenåen via stibroen, ligger tårnet til højre for enden af diget.

Medbring gerne kikkert og evt. varme drikke og proviant.

Det er Dansk Ornitologisk Forening, som står for arrangementet.

Læs mere om Vorup Enge