Randers på delt førsteplads i lavt sygefravær

For hele sundheds- og omsorgsområdet i Randers Kommune er sygefraværet så lavt, at området deler en førsteplads med to andre kommuner. Samtidig tager kommunen som helhed et kæmpehop fra en 19. plads i 2016 til en 9. plads i 2017. Det viser Danske Kommuners nye statistik over sygefraværsdage for ansatte i landets kommuner.

28. maj 2018 - Oprettet af Marie Have Qvist

Randers Kommune har siden 2016 arbejdet intensivt med at fremme trivsel og arbejdsglæde og nedbringe sygefraværet blandt de kommunale medarbejdere. Det har resulteret i et fald i sygefraværsdage fra 11,6 i 2016 til 10,9 i 2017. Omregnet til timer er der tale om fald på over 32.000 timer, hvilket svarer til næsten 20 fuldtidsstillinger på et år.

"Det er virkelig en stærk indsats og en flot effekt. Stor ros til alle medarbejdere og ledere. Det er vigtigt, at kommunen er en arbejdsplads, man trives på. Jeg tror, at et lavt sygefravær også hænger sammen med, at det er muligt at finde gode løsninger, hvis man er syg," siger borgmester Torben Hansen.

Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt er også meget glad for resultatet.

"Det er effekten af en målrettet indsats på alle niveauer i organisationen, og jeg er meget stolt af både ledere og medarbejdere. Vi fortsætter arbejdet med at fremme trivslen og nedbringe sygefraværet i Randers Kommune. Vores mål er at komme under 10 sygefraværsdage i gennemsnit i 2018 og fastholde den høje trivsel blandt medarbejderne, " siger Jesper Kaas Schmidt.

I forbindelse med sygefraværsindsatsen i Randers Kommune er der blandt andet arbejdet med, hvordan man kan spotte og gribe hurtigere ind overfor mistrivsel. Der er også fokus på, om en medarbejder eventuelt kan bestride en ny funktion, hvis vedkommende bliver uarbejdsdygtig i sin nuværende stilling.

Hvor Randers Kommune som helhed er i top 10 med en 9. plads over lavt sygefravær blandt landets kommuner, så klarer medarbejderne på ældreområdet i Randers sig særligt godt. For hele Sundheds- og omsorgsområdet i kommunen er sygefraværet så lavt, at området deler en førsteplads med Gladsaxe og Hedensted Kommune, og for social- og sundhedspersonalet blev det til en fjerdeplads i lavt sygefravær. På landsplan er medarbejdere på ældreområdet blandt de faggrupper, som har størst sygefravær.