Ny plan for udviklingen på psykiatriområdet

Byrådet har vedtaget Psykiatriplan 2018, der sætter rammen for udviklingen på psykiatriområdet i de kommende fire år. Planen betyder blandt andet, at der som supplement til øvrige faggrupper på psykiatriområdet, vil blive ansat flere såkaldte peer-medarbejdere – altså medarbejdere, der har personlige erfaringer med psykisk sårbarhed.

14. maj 2018 - Oprettet af Christian Sloth Olesen

En helhedsorienteret socialpsykiatrisk indsats, hvor psykisk sårbare borgere udvikler sig. Det er visionen i Psykiatriplan 2018, som Randers Byråd har vedtaget på mødet den 14. maj

Læs udkast til Psykiatriplan 2018, som nu er vedtaget

 

Flere peer-medarbejdere

Psykiatriplan 2018 sætter rammen for udviklingen på psykiatriområdet i de kommende fire år. Som konkrete tiltag indeholder planen otte indsatsområder. Blandt andet, at Randers Kommune som supplement til øvrige faggrupper på psykiatriområdet skal ansætte flere såkaldte peer-medarbejdere – altså medarbejdere, der har personlige erfaringer med psykisk sårbarhed.

Peer-medarbejderne kan både fungere som spejlingspersoner og rollemodeller, og i Randers er der i forvejen uddannet over 30 peers, hvoraf nogle er ansat og andre arbejder som frivillige. Med vedtagelsen af Psykiatriplan 2018 vil forvaltningen nu arbejde videre med en strategi for uddannelse og ansættelse af peers, så der er klare rammer for deres opgaver og funktioner. Målet på sigt er at have peers ansat i alle dele af psykiatriindsatsen.

 

Mange involveret i planen

Undervejs i processen med at skabe Psykiatriplan 2018 er mange kommet med input. Der har således været afholdt fire temaaftner med i alt 155 deltagere. Her har inviterede borgere, pårørende, samarbejdspartnere, frivillige organisationer, medarbejdere samt medlemmer af socialudvalget, Udsatterådet og Handicaprådet kommet med ønsker til retning og indhold i den nye plan. Psykiatriplan 2018 har ligeledes været i høring, inden fremlæggelsen af den endelige plan for socialudvalget og byrådet.

Med byrådets vedtagelse går arbejdet med at implementere planen nu i gang. I den forbindelse nedsættes en følgegruppe, bestående af borgere, medarbejdere, interesseorganisationer, samarbejdspartnere på tværs af Randers Kommunes fagområder samt eksterne samarbejdspartnere. Følgegruppen får til opgave at kvalificere og være sparringspartner for ledelsen i implementeringsprocessen.

Psykiatriplan 2018 er en udmøntning af Randers Kommunes 'Politik for borgere med særlige behov - Social inklusion og hjælp til selvhjælp', gældende for voksne borgere.