Fem svømmehaller beholder åbningstid foreløbigt

Der bliver ikke ændret på fem kommunale svømmehallers åbningstid i undervisningsåret 2018/19, har Randers Byråd besluttet på mødet den 14. maj. En reduktion af åbningstiderne var kommet på tale, fordi svømmehallerne skal rengøres bedre for at leve op til standarderne. Nu vil byrådet i stedet finde pengene til den ekstra rengøring et andet sted.

14. maj 2018 - Oprettet af Christian Sloth Olesen

Skoler, svømmeklubber og andre fritidsbrugere kan fortsat hoppe i bassinet i fem kommunale svømmehaller som de har været vant til. Det har byrådet sikret med en beslutning på mødet den 14. maj i en sag om reduktion af svømmehallernes åbningstid.

Svømmehallernes åbningstid var sat til debat, fordi Randers Kommune har konstateret, at rengøringen ikke lever op til gældende standarder. For at overholde rengøringskravene inden for det budget, der i forvejen er afsat til drift af svømmehallerne, ville det være nødvendigt at reducere åbningstiden fra syv til tre dage om ugen.

Men byrådet har nu besluttet at fastholde åbningstiden i undervisningsåret 2018/19. De ekstra penge til rengøring vil byrådet nu finde et andet sted. I alt er der tale om godt en million kroner per år.

Finansiering skal findes

Hvordan merudgiften til rengøring for 2018 skal finansieres vil blive besluttet i forbindelse med byrådets budgetopfølgning senere på året. Derudover vil byrådet tage stilling til finansieringen for merudgifterne i 2019 i forbindelse med efterårets budgetforhandlinger, ligesom byrådet her også vil drøfte det fremtidige serviceniveau i de kommunale svømmehaller. For at kvalificere beslutningen har byrådet bedt forvaltningen om en analyse af, hvornår og hvordan svømmehallerne bliver brugt og hvilke optimeringsmuligheder, der kan være.  

De fem kommunale svømmehaller ligger på henholdsvis Tirsdalens Skole, Søndermarkskolen, Nørrevangsskolen, Rismølleskolen og Blicherskolen, Svømmehallerne bliver jævnligt brugt af fritidssvømmere, til stævner, til træning og i forbindelse med skolernes svømmeundervisning.