Fire milliarder kroner gik til service i 2017

Randers Kommune har i 2017 brugt fire milliarder kroner på service til borgerne, knap to milliarder kroner på overførselsindkomster og små 150 millioner på anlæg. Det fremgår af årsregnskabet, som Randers Byråd har godkendt på mødet den 23. april 2018. Dyk ned i tallene her og se, hvad dine skattekroner er gået til.

23. april 2018 - Oprettet af Christian Sloth Olesen

Randers Byråd har på mødet den 23. april 2018 godkendt årsregnskabet for 2017. I regnskabet kan man læse om alt det, som skattekronerne er gået til, og det er absolut ikke så lidt. I alt er der brugt fire milliarder kroner på service til borgerne – lige fra børnepasning til miljøgodkendelser.

Vil du vide mere om, hvad skattekronerne går til, kan du dykke ned i tallene i denne korte udgave af årsregnskabet.  

Randers i tal 2017

Du kan også læse årsberetningen, hvor det hele står beskrevet mere detaljeret.

Årsberetningen for 2017

 

Merforbrug på flere områder

Foruden udgifterne til service, har Randers Kommune i 2017 brugt knap to milliarder kroner på overførselsindkomster som kontanthjælp og sygedagpenge samt næsten 150 millioner på anlæg. På serviceområdet er der brugt flere penge end budgetteret, men samlet set er der dog tale om et tilfredsstillende resultat med et lille overskud på det skattefinansierede område.

Merforbruget på serviceområdet betyder, at der på driften samlet set overføres et underskud på knap 9 millioner kroner fra 2017 til 2018.  Det skyldes primært budgetoverskridelser på omsorgsområdet, familieområdet, socialområdet – voksne med særlige behov, skoleområdet samt specialundervisning. 

På mødet den 23. april tog byrådet således også stilling til forvaltningens forslag til planer for at genoprette økonomien på omsorgs- og socialområdet, mens tilsvarende planer for familieområdet og skoleområdet samt specialundervisning vil blive behandlet på næste byrådsmøde.

Byrådets behandling af handleplan for socialområdet

Byrådets behandling af handleplan for omsorgsområdet