Dom i sag om omkonstituering bliver ikke anket

Randers Kommune anker ikke byrettens afgørelse i en meget omtalt sag, hvor en byrådsbeslutning fra 2015 om at ændre styrelsesvedtægten blev ophævet og kendt ugyldig. Det har Randers Byråd besluttet på mødet den 23. april 2018.

23. april 2018 - Oprettet af Christian Sloth Olesen

Randers Kommune anker ikke byrettens dom i en meget omtalt sag om ændring af kommunens styrelsesvedtægt. Det har Randers Byråd besluttet på mødet den 23. april 2018.

Sagen var rejst af byrådsmedlemmerne Daniel Madié, Kasper Fuhr Christensen og Bjarne Overmark. De ønskede, at byretten tog stilling til, om byrådets beslutning af 22. juni 2015 om at ændre styrelsesvedtægten og efterfølgende omkonstituere de stående udvalg var ugyldig eller ulovlig.

I sagen nedlagde de påstand om, at byrådets beslutning blev ophævet som ugyldig, subsidiært kendt ulovlig, mens Randers Kommune havde nedlagt påstand om frifindelse.

To ud af tre dommere i retten fandt byrådets beslutning om ændring af styrelsesvedtægten for ugyldig og Randers Kommune er derfor dømt til at betale sagens omkostninger på i alt 100.500 kr.

Randers Kommune havde mulighed for at anke afgørelsen til landsretten, men med byrådets beslutning kommer det altså ikke til at ske.