Dom i omkonstitueringssag

Randers Kommune har i dag modtaget dommen fra Randers byret i sagen om omkonstituering

05. april 2018

Sagens udfald er, at Rettens flertal fastslog, at ændringen i kommunens styrelsesvedtægt efter en samlet vurdering af sagens omstændigheder var begrundet i uvedkommende hensyn, og at ændringen dermed var ugyldig.

Se domstolens resumé af dommen. 

Se hele dommen her

Se bilag og stævning her

”Vi tager dommen til efterretning her i forvaltningen, og sætter sagen på det kommende byrådsmøde,” siger kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt.

Forvaltningen sætter en beslutningssag på byrådsmøde den 23. april for at afklare om Randers Kommune skal søge tilladelse hos Procesbevillingsnævnet til at anke sagen. Nævnet vil i givet fald vurdere om der er principielle eller særlige grunde i øvrigt, der taler for, at det giver mulighed for at anke til Landsretten. Ansøgningsfristen hos Procesbevillingsnævnet er fire uger.