Ny lokalplan for Langå i høring

Et enstemmig byråd gav mandag den 19. marts grønt lys til at sende Lokalplan 663 for et stort område i Langå til høring i otte uger.

19. marts 2018 - Oprettet af Kenneth Sørensen

Lokalplanforslaget åbner op for en bredere anvendelse af ejendomme og arealer i Langås bymidte og aflyser en række ældre lokalplaner, der ikke længere er tidssvarende. Hensigten er at styrke Langås bymidte og støtte op om de rekreative og kulturelle tiltag, der er undervejs i stationsområdet. Lokalplanens område udgør omkring 9,2 hektar. 

Planforslagets område omfatter mod nord en bypark ved Markedsgade, et område med kulturhus og plejeboliger samt forskellige typer boligområder langs Villavej og Bredgade. Centralt i området ligger Langå bymidte med butikker, boliger, kro og blandede byerhverv.

Se forslag til Lokalplan 663 her

Mod syd ligger stationsområdet med stationsbygningen, som idag er indrettet til kreativt, borgerdrevet fælleshus, gangbro, vandtårn og et skovareal på østsiden af banen.

Lokalplanområdet grænser op til eksisterende boligområder i Langå. I den sydøstlige del skærer lokalplanområdet desuden hen over banelegemet, og der ligger en række mindre virksomheder og anlæg med relation til banen. Her grænser området også op til et rekreativt område, som indeholder skov og beskyttet natur.