Færre rygere og storforbrugere af alkohol i Randers

Den nye nationale sundhedsprofil er netop blevet offentliggjort, og generelt er danskernes sundhedstilstand forværret siden sidste undersøgelse i 2013. Det samme er gældende for Randers Kommune, der på linje med resten af landet blandt andet har flere overvægtige. Dog er der sket et fald i antallet af rygere og borgere, der overskrider højrisikogrænsen i alkoholindtag.

07. marts 2018 - Oprettet af Marie Have Qvist

Tirsdag d. 6. marts 2018 udkom den nye udgave af Den Nationale Sundhedsprofil. Rapporten bygger på en spørgeskemaundersøgelse, som over 180.000 danskere har svaret på i løbet af 2017.

”Generelt er det bekymrende, at sundhedstilstanden er forværret i Danmark, og vi må sammen med både regionerne og de andre kommuner se på, hvad vi kan gøre for at vende udviklingen. Det glæder mig dog, at der er fremgang inden for rygning og alkohol. Det tyder på, at vi har sat gang i nogle effektive tiltag på områderne,” siger Louise Høeg, formand for Sundheds-, idræts- og kulturudvalget i Randers Kommune.

Sundhedsstyrelsen har indtil videre kun offentliggjort udvalgte resultater fra Sundhedsprofilen 2017. Hele undersøgelsen offentliggøres ved en konference i Herning onsdag d. 14. marts 2018. Herefter er der blandt andet mulighed for at se på udviklingen inden for specifikke aldersgrupper i regionen og kommunerne.

Mange nye tiltag på alkoholområdet

Et af de få områder, hvor der er sket en fremgang i sundhedstilstanden, er på alkoholområdet. Antallet af danskere, der drikker mere end de maksimale anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen er faldet fra 8,5 procent i 2013 til 6,9 procent i 2017.

I Randers Kommune antallet faldet fra 8,6 til 6,6 procent i samme periode, og dermed ligger Randers Kommune under landsgennemsnittet.

”Vi har sat gang i rigtig mange nye tiltag på Rusmiddelcenteret i de forløbne år, og det glæder mig at, at de tilsyneladende har haft en effekt. Vi har blandt andet etableret et samarbejde med Regionshospitalet og tre andre kommuner, hvor en af vores sygeplejersker tager samtaler med patienter, der ofte bliver indlagt med alkoholrelaterede problematikker, og guider dem videre til vores tilbud,” siger Tine Horn, centerleder på Center for Særlig Social Indsats i Randers Kommune.

Desuden arbejder Rusmiddelcenteret målrettet med evidensbaserede metoder som for eksempel kognitiv terapi og familieorienterede indsatser.

Stort udbud af rygestopkurser

Antallet af rygere er også faldet siden sundhedsprofilen fra 2013. På landsplan er der sket et marginalt fald på 0,6 procent, mens andelen af rygere i Randers Kommune er reduceret med 5,8 procent. 16,9 procent danskere ryger dagligt, og i Randers Kommune er andelen af rygere 17,8 procent. Randers ligger dermed stadig en smule over landsgennemsnittet, men udviklingen glæder alligevel sundhedskoordinator Inger Kruse Andersen.

”Vi havde høje ambitioner, da vi gik i luften med Røgfri Randers i 2014, og det lader til, at nogle af dem er blevet indfriet. Vores indsatser har blandt andet inkluderet partnerskaber med virksomheder og foreningen samt en ny rygepolitik i kommunen,” fortæller Inger Kruse Andersen.

Tilbuddet om rygestopkurser er også løbende blevet udvidet, og der findes nu en bred vifte af tilbud for borgere, der ønsker at kvitte den dårlige vane.

”Vi har haft stor tilslutning til forløbene ’Randers Kvitter’, og derudover har vi et stort udvalg af temaorienterede rygestopkurser. Der er blandt andet rygestop i naturen, ’Kvit og Fit’ for mænd og rygestophold i Sundhedshøjskolen i kommunens lokalområder,” fortæller Inger Kruse Andersen.

Om den nationale sundhedsprofil

  • Den Nationale Sundhedsprofil 2017 giver et overblik over voksnes danskeres sundhed og trivsel. Den er baseret på en spørgeskemaundersøgelse, foretaget af de fem regioner og Statens Institut for Folkesundhed.
  • I alt 183.372 danskere har svaret på spørgsmål om alt fra rygning og motion til ensomhed og sund mad.
  • Det er tredje gang, man laver en national sundhedsprofil. Sidste gang var i 2010 og 2013.