Cykling Uden Alder: Flere ældre skal have vind i håret

Over hele landet giver flere og flere frivillige de ældre borgere vind i håret og spændende oplevelser som passager på en rickshawcykel. Foreningen Cykling Uden Alder starter nu et nyt projekt i Randers Kommune med det formål at fremme interessen for de fælles cykeloplevelser.

Foto: Preben Nielsen er en af de nuværende rickshawpiloter i Randers Kommune.

21. marts 2018 - Oprettet af Marie Have Qvist

Alle skal ud at cykle. Det er foreningen Cykling Uden Alders mission. Og så er det desuden navnet på et pilotprojekt, som bliver gennemført i to af landets kommuner i foråret 2018. Det er Slagelse og Randers Kommune, der har fået lov til at være værter for projektet.

”Vi afholder fire workshops, og både nuværende og helt nye cykelpiloter kan være med. Formålet er blandt andet at idéudvikle på, hvordan vi får endnu flere med ud at cykle, får skabt fællesskaber i lokalsamfundet. Så skal vi også afprøve metoder til at få samarbejdet med de enkelte centre til at fungere endnu bedre,” fortæller Birgitte Saksø, frivilligkoordinator i Randers Kommune.

Projektet i Randers Kommune er et samarbejde mellem ældreområdet, handicapområdet og Cykling Uden Alder.

Vil du være frivillig på ældreområdet? Læs mere her

Plads til nye cykelpiloter

Der kan være op til 20 deltagere med i projektet, og der er plads til, at helt nye cykelpiloter kan deltage. Ifølge frivilligkoordinator Birgitte Saksø er det en spændende mulighed for både nuværende og nye piloter for at bidrage til en endnu stærkere cykelkultur på ældrecentrene og bostederne i kommunen.

”Det er piloterne selv, der udvælger tematikkerne, de gerne vi arbejde med ud fra rammen ”Alle skal ud at cykle”. Deltagerne møder andre frivillige, der brænder for at cykle og give ældre gode oplevelser, og de faglige input kommer fra Cykling Uden Alder,” fortæller Birgitte Saksø.

Det er gratis at deltage, og man får forplejning i forbindelse med de fire workshops. Man ansøger ved at sende en mail til pernille@cyklingudenalder.dk.

Læs historien om cykelpiloten Preben Nielsen