Byen til Vandet får et showroom, et forum og event i Randers Ugen

Alle der er interesserede i Byen til Vandet får nu mulighed for at blive medlem af et Byen til Vandet Forum, hvor man løbende får information om projektet og kan komme med input til det videre arbejde med Byen til Vandet.

19. marts 2018 - Oprettet af Kenneth Sørensen

Medlemmer af det ny forum kan for eksempel være borgere, lokale foreninger med interesse for udviklingen i projektet Byen til Vandet, Virksomhedsejere inden for projektområdet for Byen til Vandet eller interesseorganisationer – som for eksempel Randers Cityforening.

For at gøre opmærksom på den nye mulighed vil den sidste lørdag i Randers Ugen, den 18. august, blive en dag fuld af forskellige aktiviteter omkring Byen til Vandet. Samme dag er Havnedag.

Samtidig har byrådet vedtaget, at der bliver etableret et showroom, hvor borgere kan få information og svar på spørgsmål om Byen til Vandet. Her vil for eksempel være udstillinger, plancher, film og mulighed for dialog – eller guidede ture med mødestart i Showroom.  og dialog, her vil være plancher, film, guidede ture og drøftelser. Showroom’et får en levetid på fem år. 

Om Byen til Vandet

Byen skal forbindes med vandet. Som Danmarks eneste flodby er mødet mellem by, natur og vand i randers helt unik. Byen har derfor et stort uudnyttet potentiale for at blive Danmarks mest attraktive, naturskønne by, hvor naturen samler byen og vandet. 

Randers står - som så mange andre byer - over for en række udfordringer i form af bl.a. klimatilpasning af lavtliggende områder og håndtering af de store mængder trafik, der i dag skaber barrierer for bevægelse på tværs fra byen til vandet. I modsætning til andre byer har Randers dog den fordel, at løsninger kan tænkes sammen med oplevelser i naturen, rekreative funktioner og arealer til byudvikling til glæde for byens nuværende og kommende borgere samt besøgende.

Randers har store potentialer for at kunne markere sig som en attraktiv østjysk bosætningsby. Realiseringen af Byen til Vandet vil kunne markedsføre byen med bylivet lige midt i naturen og ved vandet – til en pris, der er til at betale. Læs mere om Byen til Vandet