Ungerådet mødtes første gang

De nyvalgte medlemmer af Ungerådet Randers blev tirsdag eftermiddag den 20. februar modtaget af borgmester Torben Hansen samt byrådsmedlemmerne Christian Brøns og Charlotte Broman Mølbæk ved et møde på borgmesterkontoret.

20. februar 2018 - Oprettet af Kenneth Sørensen

Ved mødet fik Ungerådet og de tre byrådspolitikere lejlighed til at hilse på hinanden og uformelt drøfte opgaver for Ungerådet og samarbejdsformen mellem de to råd i perioden 2018-2019.

Efter en kort velkomst fra borgmesteren, var det tid til en kort præsentationsrunde af det nye ungeråd, som rækker bredt både i alder, uddannelse og geografi inden for kommunegrænsen. En brede som borgmester Torben Hansen finder vigtigt for ungerådets arbejde.

”Det betyder, at der kan komme mange vinkler på tingene”, fortalte han.

Ideen til Ungerådet Randers kommer fra byrådet, der betragter et lokalt ungeråd som en vigtig sparringspartner, når det handler om beslutninger, der vedrører unge. Byrådet kan eksempelvis sende sager i høring hos Ungerådet, ligesom Ungerådet på den anden side kan bede politikerne i byrådet om at se på en konkret sag.

Som nyvalgt medlem af Ungerådet kan det være svært at finde vej i det politiske system. Derfor har byrådet også udpeget to repræsentanter til at lette kommunikationen mellem de unge og politikerne.

”Vi er en slags stifindere for jer unge gennem det politiske system”, sagde Christian Brøns, der sammen med Charlotte Broman Mølbæk er byrådets to repræsentanter.

Ungerådet Randers mødes igen tirsdag den 27. februar 2018, kl. 15:30, på Kaosambassaden. Det sker for at konstituerer sig for perioden 2018-2019 ved blandt andet at vælge formand og næstformand.