Ungerådet er konstitueret

Tirsdag den 27. februar 2018 mødtes det nyvalgte Ungeråd for at blandt andet at vælge formand og næstformand.

28. februar 2018 - Oprettet af Kenneth Sørensen

Det blev til genvalg for den 20 årige Michelle Linde, som dermed kan sætte sig i formandsstolen i en ny to-årig periode. Mens Ungerådets medlemmer valgte 19 årige Rasmus Bjørn Olsen som næstformand og 21 årige Stine Eiby som kasserer.

Alle tre var også medlemmer af Ungerådet Randers i den foregående periode, og ser frem til at fortsætte arbejdet med at skabe gode forhold for unge i Randers.

Ungerådet afholder 10 møder om året, og ved det førstkommende møde bliver rådets opgaver sat på dagsordenen. Det står dog allerede nu klart at Ungerådet vil have fokus på årets Randers Ugen for at skabe nogle gode aktiviteter for alle unge i kommunen. Ligesom der er stor interesse fra flere parter rundt om i kommunen for at komme i dialog med Ungerådet. I den kommende tid skal Ungerådet eksempelvis til møde med UUR - Ungdommens Uddannelsesvejledning i Randers.

Læs mere om Ungerådet Randers på www.ungevalg.dk 

Ideen til Ungerådet Randers kommer fra byrådet, der betragter et lokalt ungeråd som en vigtig sparringspartner, når det handler om beslutninger, der vedrører unge. Byrådet sender derfor sager i høring hos Ungerådet, ligesom Ungerådet på den anden side kan bede politikerne i byrådet om at se på en konkret sag.

Ungerådet Randers består af 15 faste medlemmer og 4 suppleanter i alderen 15-25 år, som er valgt for en periode på to år.