Udvalg vil lave konference for idrætsinteresserede borgere og foreninger

Tirsdag aften den 6. februar vedtog det nye Sundheds-, idræts- og kulturudvalg at arrangere en konference for at udvikle idrætslivet i Randers. Konferencen, som finder sted tirsdag den 10. april, får fokus på faciliteter, nye typer og former for såvel idrætter, som måder at organisere den på. Målet er at få flere idrætsaktive i alle aldre.

Fællesskab er en god motor til at få flere til at dyrke idræt. En konference skal kaste lys over udviklingen i Randers - både når det angår faciliteter og idrætsformer. Foto: Colourbox

07. februar 2018 - Oprettet af Kenneth Sørensen

Foreningslivet og idrættens sundhedsmæssige betydning vægter politisk tungt for det nye udvalg, der i de næste fire år skal lægge linjen for fritidsområdet i Randers kommune. Flere borgere skal være idrætsaktive af den simple årsag, at det gavner både den mentale og fysiske sundhed.

"For at få flere til at dyrke idræt, må vi derfor også se nærmere på forholdene og mulighederne for idrætsforeningerne og deres medlemmer. Det handler på den ene side om, hvor vi skal lægge kommunens investeringer i udviklingen af idrætsanlæg, men det handler også om at udvikle andre idrætsformer, der kan tiltrække nye målgrupper.  Sidst men ikke mindst vil vi gerne understøtte foreningerne til at de kan sikre dygtige og kompetente trænere og ledere," siger Louise Høeg, formand for Sundheds-, idræts- og kulturudvalget.    

Konferencen, der får navnet 'IdrætsRanders i udvikling', vil blive arrangeret i samarbejde med SIKR - Samvirkende Idræts Klubber Randers. Den vil finde sted tirsdag d. 10. april 2018, kl. 17-21 på Bionutria Park. Det nærmere program vil i løbet af februar blive udsendt med nyhedsbrev til idrætsforeningerne samt blive præsenteret på kommunens hjemmeside. Det bliver gratis at deltage i konferencen, men interesserede skal tilmelde sig. I de næste par uger vil Kultur- og fritidsafdelingen sammensætte programmet for konferencen. Tilmeldingen åbner ligeså snart det endelige program bliver offentliggjort. 

"Vi vil blandt andet tage udgangspunkt i erfaringer og viden fra landsdækkende organisationer som DIF og DGI. Derudover vil vi præsentere nogle af de succeshistorier i Randers, hvor det med stort engagement og ekspertise har lykkedes for lokale idrætsforeninger at få flere aktive udøvere. Sidst men ikke mindst vil vi debattere, hvordan faciliteterne skal udvikle sig, hvis de skal imødegå fremtidens ønsker og behov," fortæller breddeidrætskonsulent hos Randers Kommune, Jesper Jakobsen.

For det nye Sundheds-, idræts- og kulturudvalg handler konferencen ikke alene om at udvikle det lokale idrætsliv. Det handler også om at kunne gøre det i samarbejde med dem, som det hele drejer sig om.       

"Vi ønsker at udvikle idrætsområdet i dialog med de mange ildsjæle og udøvere, som holder det randrusianske foreningsliv i gang. Vi skal høre på argumenter og få ideer fra både eksperter og lægfolk. Sammen skal vi skabe et bredere og mere aktivt idrætsliv i Randers kommune," slutter udvalgsformand Louise Høeg.