Randersborgere bidrager til stort forskningsprojekt

Randers Kommune har siden 2012 været en del af det store forsknings- og forebyggelsesprojekt Tjek Dit Helbred i samarbejde med Aarhus Universitet. Et af de store spørgsmål, som projektet ønsker at besvare, er, om et forebyggende helbredstjek gør en forskel for borgernes sundhed på længere sigt. 5.000 randersborgere hjælper med at besvare det afgørende spørgsmål.

08. februar 2018 - Oprettet af Marie Have Qvist

Forskningsprojektet Tjek Dit Helbred er nu gået ind i en afgørende fase, hvor forskere på Aarhus Universitet og fagpersoner på Randers Sundhedscenter undersøger, om det kan betale sig at tilbyde borgere et forebyggende helbredstjek. 5.000 udvalgte borgere i Randers Kommune har fået eller får i løbet af 2018 tilbudt et nyt helbredstjek, og resultatet af helbredstjekkene har stor betydning for forskningsresultatet.

”Tjek Dit Helbred er Danmarks største forebyggelsesprojekt af sin art, og resultaterne af forskningen kan få stor betydning for fremtidig forskning i sundhed. Derfor er det vigtigt med randersborgernes opbakning, så flest mulige tager imod tilbuddet om det opfølgende helbredstjek,” siger Louise Høeg, formand for Sundheds-, idræts- og kulturudvalget i Randers Kommune.

De borgere, der bliver indkaldt til et opfølgende helbredstjek, fik deres første helbredstjek i 2013 og 2014, og dermed er der gået fire år, siden de fik den første status på deres sundhedstilstand.

Godt tilbud til borgerne

Der er borgere, der endnu ikke har takket ja til det opfølgende helbredstjek, og projektgruppen håber, at de vælger at tage imod det. På den ene side gavner det forskningsprojektet, og på den anden side får de fleste borgere meget ud af besøget.

”Vores oplevelse er, at mange borgere får rigtig meget ud af det andet helbredstjek. Nogle af dem bliver bekræftet i, at deres sundhedstilstand enten er lige så god eller forbedret siden sidst, mens andre lige får et ekstra skub i den rigtige retning til at komme i gang med en livsstilsændring,” siger Iben Holbæk Lundager, projektleder af Tjek Dit Helbred.

Mange borgere har også glæde af at deltage i et af de seks opfølgende tilbud, som man kan melde sig til efter et helbredstjek. Tilbuddene omfatter blandt andet et vægttabshold, rygestopkurser og et trivselskursus.

Se de opfølgende tilbud her

Hvis man har fået tilbuddet og ikke har nået at melde sig til, så kan man kontakte Tjek dit Helbred via Randers Sundhedscenters hjemmeside.