Randers Kommune sætter øget fokus på økonomi og personaleudvikling

Fra 1. marts indtræder den nuværende økonomichef i direktionen som økonomidirektør, og der bliver samtidig ansat en personaleudviklingschef. Det er to af de organisatoriske ændringer, som Randers byråd vedtog på sit møde 26. februar 2018.

27. februar 2018 - Oprettet af Christian Sloth Olesen

”Vi har to stærke udviklingsinitiativer internt i organisationen. Det ene handler om, at vi ønsker at styrke fokus på personaleudvikling og det andet er at styrke fokus på økonomi. Samtidig er det vigtigt, at vi bedst muligt kan understøtte de politiske udvalg, som det nye byråd har nedsat,” siger kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt.

I samme byrådssag var også forslag til en række ændringer i den administrative organisation. Målet med ændringerne er at sikre, at de politiske udvalg for den bedste service og samtidig bedst muligt understøtte den samlede varetagelse af opgaver.

Når den nuværende økonomichef, Lars Sønderby, indtræder i direktionen som økonomidirektør 1. marts, fortsætter han som ansvarlig for økonomiområdet og bliver samtidig også direktør for HR, Personale, IT & Digitalisering. Det er også i denne del af organisationen, at en personaleudviklingschef vil blive ansat.  Derudover sker der følgende ændringer:

Borgerservice flytter fra stabsafdelingen ”Stab for Politik, Kommunikation og Digital Service” til Arbejdsmarkedsområdet for især at styrke synergien med kommunens borgerrettede service. Den Boligsociale indsats flytter til Ydelseskontoret. Husleje- og Beboerklagenævnet flytter til Social og Arbejdsmarked. Kørselskontoret flytter til Økonomiafdelingen.

Forvaltningen Miljø og Teknik vil fremover få navnet Udvikling, Miljø og Teknik. Her vil den nuværende Erhvervs- og udviklingsafdeling flytte til. Udvikling, Miljø og Teknik vil fremover servicere det nye Udviklingsudvalg, Miljø- og Teknikudvalget samt Landdistriktsudvalget.

I Miljø og Teknik bor også Ejendomsservice, som fremover får en leder for Stab og Økonomi.

”Vores mål med at tilpasse organisationen er netop, at vi gerne vil sikre, at vi kan løse den samlede mængde af opgaver bedst muligt, og også sådan, at vi har den bedste synergi af hensyn til borgere og erhvervsliv. Vi har naturligvis haft forslaget i høring hos vores medarbejdere og lyttet til de mange gode input herfra, ligesom vi også vil lytte til høringssvarene i den kommende proces med at gennemføre organisationstilpasningen,” siger Jesper Kaas Schmidt.