Mænds Mødesteder i Randers

I samarbejde med Randers Sundhedscenter har Frivilligværket søgt og fået bevilget 345.000 kr. af TrygFonden til at lancere og drive projektet Mænds Mødesteder i en 2-årig periode.

08. februar 2018 - Oprettet af Marie Have Qvist

I Mænds Mødesteder Randers er fokus på mænd i alle aldre, der står udenfor arbejdsmarkedet. Målet er, at projektet skal bekæmpe ensomhed og sikre bedre trivsel blandt deltagerne.

”Erfaringer fra lignende projekter viser at Mænds Mødesteder forebygger isolation og øger livets længde og kvalitet, og derfor er det fantastisk, at vi snart har dette tilbud til mændene i Randers”, siger Susanne Bækgaard, leder af Randers Sundhedscenter.

Samarbejde om fællesskab for mænd

Kernen i projektet er etableringen af mødesteder, hvor voksne mænd med forskellig social og kulturel baggrund kan samles og arbejde med meningsfulde projekter i eget tempo i et åbent og inkluderende fællesskab. Tanken bag er, at mænd er mere trygge ved at tale om problemer og følelser, mens de er i gang med en aktivitet og ikke blot sidder rundt om et bord.

”Mange mænd finder overgangen fra et travlt arbejdsliv til en hverdag uden arbejde udfordrende og svær, især fordi mange mænd finder deres netværk i arbejdslivet. Det er gennem fællesskaber om forskellige aktiviteter, at mænd lærer hinanden at kende og får snakket om det, der optager dem”, påpeger Louise Brown, leder af Frivilligværket.

Hos Frivilligværket er man begejstret for, at projektet nu kan realiseres. ”Heldigvis kunne TrygFronden lide vores ansøgning og bevilgede os pengene. Det er virkelig fantastisk, at de store fonde kigger til vores side. Jeg ser det som en blåstempling af vores arbejde”, siger Louise Brown.

Susanne Bækgaard fra Randers Sundhedscenter blev opfordret til at igangsætte Mænds Mødesteder og kontaktede Frivilligværket.

”Frivilligværket er en oplagt samarbejdspartner på projektet, da de altid er parate til at sætte nye skibe i vandet, og samtidig er det vigtigt, at Mænds Mødesteder er baseret på frivillighed – Frivilligværkets spidskompetence”.

Koordinator søges

Mænds Mødesteder er oprindeligt udsprunget af en australsk indsats ”Men's shed” som viser store fysiske, psykiske og sociale forbedringer hos udsatte og ensomme mænd.

”Vi forventer at se den samme gevinst blandt mænd i Randers. Et mødested kan have alle mulige aktiviteter, madklub, værksted, cykelklub, læsegruppe og så videre. Det er mændene selv, der bestemmer, hvad der skal ske. Men det skal være et rart miljø med plads til alle, og det er alkohol- og rusmiddelfri”, fortæller Louise Brown.

Pengene, der er bevilget fra TrygFonden, skal bruges på løn til en deltidskoordinator samt opstart af selve projektet. Der er søgt penge til en 2-årig periode. Herefter er det håbet, at mødestedet, eller mødestederne, hvis der bliver etableret flere, kan drive sig selv.