Veteranstrategien implementeres: Thit er Randers Kommunes veterankoordinator

Som en del af veteranstrategien, som byrådet vedtog i efteråret 2017, blev det besluttet, at kommunen skal have en fuldtidsansat veterankoordinator. Valget faldt på Thit Gaarskjær Jørgensen, som nu er tiltrådt i sin nye stilling.

12. januar 2018 - Oprettet af Peder Rasmussen

Thit Gaarskjær Jørgensen er selv veteran, og har i flere omgange været udsendt, blandt andet til Helmand-provinsen i Afghanistan.Som veterankoordinator bliver det nu hendes opgave at implementere Randers Kommunes veteranstrategi. Det betyder blandt andet, at Thit skal sikre veteranerne større anerkendelse, og en oplevelse af større tilgængelighed og sammenhæng i kontakten med Randers Kommune.

Det er også veterankoordinatorens opgave at støtte op om frivillige initiativer for og med veteraner og pårørende ligesom hun i samarbejde med Randers Kommune skal administrere finansieringen af udvalgte initiativer på området.

Rådgivning og støtte til at skabe netværk

Thit skal desuden samarbejde med foreninger, virksomheder, private- og offentlige aktører om at sikre en mere helhedsorienteret indsats for de veteraner og pårørende, der har særlige behov. Det kan for eksempel være i form af en overordnet koordination af kommunale og øvrige indsatser. Hun skal også være med til at skabe overblik over ydelser. Samtidig skal hun rådgive om ydelser, afdelinger, tilbud og muligheder og tilbyde konkret støtte, vejledning eller rådgivning efter behov og henvendelse fra veteraner, pårørende og andre.

Thit Gaarskjær Jørgensen vil gerne ændre på den opfattelse, som mange har af veteraner:

 ”Mange veteraner og pårørende oplever en positiv personlig udvikling under og efter en udsendelse, men det er sjældent den historie, der fylder i bevidstheden, når titlen ”veteran” nævnes. Det vil jeg forsøge at ændre på ved at formidle viden om veteraner til virksomheder, skoler, foreninger, og alle andre der kan have berøring med veteraner eller pårørende,” siger veterankoordinatoren, som også vil støtte op om at skabe netværk mellem veteraner og pårørende.

 Henvendelser fra veteraner og pårørende, eller andre som er interesserede i området kan ske til thit.gaarskjaer@randers.dk.