Kommunen strammer grebet om socialt bedrageri

Byrådet besluttede i september måned at styrke indsatsen mod socialt bedrageri. En del af den skærpede indsats er, at ansætte to yderligere medarbejdere i kontrolenheden, som fysisk placeres på jobcenteret. Denne nye enhed er nu blevet oprettet og fungerer som forlænget arm for kontrolenheden i Borgerservice.

19. januar 2018 - Oprettet af Peder Rasmussen

”Vi har mulighed for at få adgang til stort set alle økonomiske oplysninger. Skatteoplysninger, kontoudtog, regnskaber og så videre. Herudover kan vi i nogle tilfælde også finde på at benytte os af internettet og de sociale medier til at finde ud af, om en borger nu også har helt rent mel i posen.” Ordene kommer fra Bo Møller Johansen, som sammen med Helle W. Kjeldsen udgør den nye enhed, som er fysisk placeret i jobcenterets arbejdsmarkedsafdeling.

 Med ansættelsen af de to nye medarbejdere er kontrolenheden rykket endnu tættere på de sager der handler om udbetaling af blandt andet kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, sygedagpenge, tilskud til selvstændige, førtidspension og andre sociale ydelser fra arbejdsmarkedsafdelingen. Kontrolenheden i Borgerservice vil fortsat tage sig af sager, der vedrører øvrige sociale ydelser.  

Mere effektiv kontrolindsats

Kontrolenheden er sat i verden for at sikre, at borgere i Randers Kommune kun modtager de offentlige ydelser, de har ret til, og enhedens medarbejdere arbejder aktivt på at stoppe socialt bedrageri med offentlige ydelser.

 Med placeringen af kontrolenhedens to nye medarbejdere på jobcenteret, bliver kontrolindsatsen nu en integreret del af arbejdsmarkedsafdelingen, som derved får styrket kontakten til kontrolenheden. Samtidig betyder den nye organisering, at kontrolenheden nu råder over medarbejdere med stor erfaring fra arbejdsmarkedsområdet. De har et grundigt, løbende opdateret kendskab til den gældende lovgivning, som kontrolenheden hidtil ikke har haft mulighed for at følge med i i samme omfang.

En anden fordel er, at de nye kontrolmedarbejdere i kraft af deres daglige gang på jobcenteret kan skabe større opmærksomhed på socialt bedrageri blandt sagsbehandlerne.

Randers Kommune forventer, at ansættelsen af de to nye medarbejdere vil betyde en nettofortjeneste på ca 1,8 mio kroner, når løn og andre udgifter er fraregnet.