Byråd slår fast: By- og regionalbusser skal blive sammen

Randers Byråd behandlede mandag den 29/1 en række scenarier for en ny placering af busterminalen. På mødet valgte byrådet at følge den beslutning, som Udviklingsudvalget tidligere har taget i sagen. Nemlig at, at by- og regionalbusser fortsat skal have et fælles mødested og, at det skal ligge på enten den nuværende placering eller på Gasværksgrunden

29. januar 2018 - Oprettet af Christian Sloth Olesen

Hvad skal der ske med busterminalen? Det spørgsmål er byrådspolitikerne i Randers lige nu i fuld gang med at tage stilling til.

Mandag den 29/1 blev spørgsmålet således behandlet i byrådet, der her valgte at følge den beslutning, som udviklingsudvalget tidligere har taget i sagen. Nemlig at by- og regionalbusserne fortsat skal have et mødested enten på den nuværende placering eller på Gasværksgrunden.

Forvaltningen vil nu gå i gang med at undersøge de valgte scenarier nærmere, både i forhold til betydningen for den kollektive trafik, i forhold til udformningen af løsningerne og i forhold til at undersøge konsekvenser for bymidten og fremtidige byggemuligheder.

 

Ny busterminal skal give plads til at få byen til vandet

Årsagen til, at busterminalens fremtidige placering er i spil er, at området har en strategisk vigtig placering i forhold til at få byen åbnet mod vandet. Derfor besluttede byrådet i november, at området, hvis det skal ændres, skal ændres til en åben bymæssig bebyggelse. Der har også været snak om at ændre området til et lukket butikscenter, men den ide er blevet afvist og bliver ikke til noget.

Hvis der skal realiseres byudvikling på arealet betyder det, at busterminalen ikke kan fortsætte i sin nuværende form. Derfor er spørgsmålet om, hvad der skal ske med busterminalen kommet i spil - og det er ikke nogen nem beslutning. Hver dag stiger cirka 8000 mennesker på en bus på busterminalen, og på de mest travle tidspunkter er der 30 busser på terminalen.

Med byrådets beslutning af de mulige scenarier for en placering af busterminalen, er første skridt nu taget. Men forude venter altså fortsat politiske debatter med inddragelse af borgere og andre interessenter inden den endelige beslutning om busterminalens fremtid bliver taget.