Sprogcenter Randers får ny leder

Sprogcenter Randers får ny leder den 15. december. Det bliver koordinationschef Torben Bugge, der afløser Bente Gaul, som går på pension.

06. september 2017

Torben Bugge har mange års ledererfaring, bl.a. som skolechef i Randers Kommune, og har senest vare­tag­et opgaven med at skabe et fundament for en styrket og tværgående indsats omkring uddannelse og ar­bejdsmarked for 13-30 årige.

Torben Bugge har dermed en række relevante erfaringer med i bagagen, både i forhold til at sluse børn og unge ind i uddannelse og beskæftigelse, og derigennem har haft fokus på unges overgang fra børneliv til voksenlivet – og herunder at sikre, at de får mulighed for få en uddannelse eller komme i beskæftigelse. Torben Bugge har derfor et stort netværk blandt uddannelsesinstitutioner såvel i Randers som på lands­plan, et netværk, der ligeledes knytter an til øvrige indsatser for børn og unge. Derudover har han i sin nuværende stilling fået stort kendskab til udslusning på arbejdsmarkedsområdet.

Sprogcenter Randers tilbyder undervisning i dansk til voksne flygtninge og migranter, ligesom sprogcenteret tilbyder webbaseret læring og kurser for undervisere, der har tosprogede elever.

Vil fortsætte sprogcenterets flotte arbejde

”Det er en spændende og vigtig opgave, som jeg glæder mig til at gå i gang med. Sammen med medarbej­der­ne er jeg overbevist om, at vi indenfor de lovgivningsmæssige rammer kan fortsætte Sprogcenter Randers’ flotte indsats for at hjælpe flygt­ninge og migranter videre i tilværelsen, samt stille sprogcenterets viden og erfaring til rådighed for andre interessenter. Det er væsentligt for at sikre en god integration, ” siger Torben Bugge.

Sprogcenter Randers hører under Arbejdsmarkedsområdet i Randers Kommune.

”Jeg er rigtig glad for, at Torben Bugge har sagt ja til at varetage ledelsen af Sprogcenter Randers. Med erfaringer både som skolechef og som leder af at koordinere indsatsen for unge, der skal videre i uddannelse eller job, så er jeg sikker på, at vi har fået en leder, der kan sikre en fortsat god udvikling på Sprogcenter Randers, ” siger Ole Andersen, arbejdsmarkedschef i Randers Kommune.