Sophie Løhde: Spændende indblik i Randers Kommunes indsatser

Innovationsminister Sophie Løhde (V) besøgte torsdag d. 28. september 2017 Randers Kommune for at få inspiration til arbejdet med regeringens kommende sammenhængsreform. Her blev Sophie Løhde præsenteret for et udvalg af innovative tiltag der skal skabe værdi og bedre sammenhæng for borgerne.

Sophie Løhde bliver præsenteret for jobbarometeret på Jobcenter Erhverv.

29. september 2017 - Oprettet af Marie Have Qvist

”Det har været et begivenhedsrigt besøg, hvor jeg blev præsenteret for en række nye tiltag i Randers Kommune, der har til formål at forny og forbedre den offentlige sektor,” siger innovationsminister, Sophie Løhde. 

Sophie Løhde indledte sit besøg i Randers på Rusmiddelcenteret, hvor hun blev præsenteret for arbejdet med rådgivnings – og behandlingstilbuddet BRUS til børn og unge mellem 7 og 25 år, der vokser op i familier med rusmiddelproblematikker.

Innovationsministeren blev også indviet i samarbejdet mellem Randers Kommune, tre nabokommuner og Regionshospitalet Randers i forbindelse med tidlig indsats for borgere med alkoholproblemer.

”Når Randers Kommune eksperimenterer med at nedbryde siloer og for eksempel udstationerer en medarbejder på hospitalet, ser det ud til at skabe både værdi og bedre sammenhæng for borgerne. Over 80 procent af de borgere, der kommer fra Randers Kommune har i hvert fald angiveligt sagt ja til en samtale med medarbejderen, ligesom indsatsen ser ud til at bidrage til, at patienter med problemer kommer tidligere i behandling og til at forbygge genindlæggelser,” siger innovationsministeren.

Mere og bedre kvalitet i den offentlige sektor

Anden del af Sophie Løhdes besøg foregik på Jobcenteret i Randers. Her fik innovationsministeren indblik i to projekter, der griber indsatsen for beskæftigelse an på en ny og anderledes måde.

”Gør vi det, vi plejer - jamen, så får vi også det, vi plejer. Og det er modet til at tænke nyt og gøre noget nyt, der skal være med til at fremtidssikre vores velfærd og give os mere og bedre kvalitet i den offentlige sektor. Derfor har det været spændende at få et indblik i den nye måde, Randers Kommune har valgt at tilrettelægge sin beskæftigelsesindsats på. Det foregår i tæt samarbejde mellem jobcenteret og de lokale virksomheder, hvor fokus er på at skabe gode resultater,” siger Sophie Løhde.

”Sophie Løhde mødte engagerede, dygtige og innovative medarbejdere, som på glimrende vis fremviste nye måder at skabe resultater for borgerne og virksomhederne i Randers. Det er min opfattelse, at innovationsministeren blev begejstret for vores nytænkende og initiativrige adfærd,” siger Claus Omann Jensen, borgmester i Randers Kommune.

Innovationsminister Sophie Løhde besøger samtlige 98 danske kommuner for at hente inspiration til sammenhængsreformen. Den skal forny den offentlige sektor og skabe bedre velfærd for pengene.