Sophie Løhde søger inspiration i Randers

Torsdag d. 28. september 2017 besøger innovationsminister Sophie Løhde (V) Jobcenteret og Rusmiddelcenteret i Randers Kommune. Anledningen er at hente inspiration til arbejdet med regeringens nye sammenhængsreform.

27. september 2017 - Oprettet af Marie Have Qvist

Når Sophie Løhde besøger Randers Kommune d. 28. september bliver hun præsenteret for to eksempler på, hvordan kommunen arbejder med nytænkning af offentlige tilbud.

Besøget starter på Rusmiddelcenteret, hvor ministeren blandt andet får indblik i Projekt BRUS; et nyere rådgivnings – og behandlingstilbud til børn og unge mellem 7 og 25 år, der vokser op i familier med rusmiddelproblematikker.

”Vi har haft stor succes med tiltaget, og vi er stolte over resultaterne. Blandt andet kan vi se en stor positiv udvikling i trivslen hos børnene og de unge, der deltager i forløbet hos os. Formålet er, at de får samme psykiske, faglige og sociale forudsætninger som deres jævnaldrende,” fortæller Katrine Nissen, leder af Rusmiddelcenteret.

Tilbuddet har eksisteret siden sommeren 2016 og indtil videre har næsten 100 børn og unge deltaget i BRUS-projektet. Forløbet indledes med individuelle samtaler og består desuden af deltagelse i grupper med andre i samme situation.

Succesfuldt samarbejde på tværs

Rusmiddelcenteret indvier også innovationsministeren i arbejdet med tidlig indsats for borgere med alkoholproblemer. Initiativet kaldes fremskudt behandling og er et samarbejde mellem Randers Kommune, tre nabokommuner og Regionshospitalet Randers.

”Vi har en medarbejder udstationeret på hospitalet, så vi kan tilbyde en motiverende samtale på det helt rigtige tidspunkt og henvise til behandlingstilbud. Hidtil har over 80 procent af patienterne sagt ja til en samtale med medarbejderen,” fortæller Tine Horn, leder af Center for Særlig Social Indsats.

Den fremskudte indsats er målrettet borgere, der indlægges af andre årsager end alkoholoverforbrug, men hvor der er mistanke om et overforbrug/misbrug. Indsatsen medvirker til, at patienterne med tydelige rusmiddelproblemer kommer i behandling tidligere end ellers og er desuden med til at forebygge genindlæggelser.

Vi løser ikke samme problem to gange

På Jobcenteret bliver Sophie Løhde præsenteret for to projekter, hvor indsatsen for beskæftigelse bliver grebet an på en innovativ måde. Ministeren skal høre om opkvalificeringsforløbene for ledige og om det nye lokale prognoseværktøj ”Jobbarometret”, som bruges til at kortlægge det lokale arbejdsmarkeds fremtidige kompetence- og arbejdskraftbehov på kort sigt.

På Jobcenteret er nysgerrighed en vigtig drivkraft bag mange projekter og indsatser, og også her bliver der lagt stor vægt på samarbejde på tværs af sektorer.

”Vi tror ikke på, at udfordringer og løsninger ligger hos en enkelt aktør, men at de findes mellem organisation og faglighed. Derfor vil vi som udgangspunkt ikke løse opgaver alene – vi skaber resultater i samspil med virksomhederne. Spredning af viden og erfaringsudveksling er desuden af altafgørende betydning, så vi ikke løser det samme problem to gange. Det ville være spild af skatteborgernes penge,” fortæller Tine Arensbach, chef for Jobcenter Randers Erhverv.

Sophie Løhde besøger samtlige 98 danske kommuner for at hente inspiration til Sammenhængsreformen, som har til formål at udvikle og effektivisere den offentlige sektor.