Omkørsel og asfaltarbejde ved Jernbanegade og Viborgvej

Jernbanegade samt Viborgvej mellem Vestervold og Vester Boulevard skal have ny asfaltbelægning.

25. september 2017 - Oprettet af Kenneth Sørensen

Fra tirsdag den 26. september kl. 18 til onsdag morgen den 27. september kl. 6 begynder det indledende arbejde. Der vil i den forbindelse blive etableret skiftende vejspærringer på strækningen.  

Søndag den 1. oktober og søndag den 8. oktober foregår det egentlige asfaltarbejde i tidsrummet kl. 6-18. Begge søndage vil der være ensrettet på strækningen ind mod midtbyen.

I de pågældende tidsrum vil det ikke være muligt at parkere langs vejstrækningen. Parkering kan kun foregå i sidegaderne eller på de større parkeringsarealer ved eksempelvis Banegården.  En del af tiden vil det dog være muligt for ejendommenes beboere og besøgende at køre helt frem til de enkelte ejendom for af- og pålæsning.

Spærringen får også betydning for den gennemkørende trafik. Trafikanterne anbefales i stedet at bruge omkørslen ad Vestervold, Hobrovej, Parkboulevarden og Vester Boulevard. I tilfælde af udrykning bliver der skabt adgang for alle udrykningskøretøjer.