Nyt tilbud for kronikere i Randers

Hvis man har en kronisk sygdom, har man nu muligheden for at komme til en afklarende samtale med henblik på at blive guidet videre til forebyggende tilbud i kommunalt eller privat regi. Hvis man samtidig kæmper med overvægt, kan man desuden få tilbudt et forløb hos en diætist.

Mariann Buus Jørgensen er tovholder på de afklarende samtaler for kronikere i Randers Sundhedscenter.

22. september 2017 - Oprettet af Marie Have Qvist

Der er mange mennesker med forskellige former for kroniske sygdomme, der samtidig kæmper en kamp mod overvægt, og derfor tilbyder Randers Sundhedscenter nu en afklarende samtale for kronikere og mulighed for at få et forløb hos en diætist.

”For at få tilbudt et forløb hos en diætist, skal man have en kronisk sygdom og et BMI over 25. Samtidig skal man være motiveret for at foretage den livsstilsændring, det kræver at komme overvægten til livs,” siger Mariann Buus Jørgensen, ergoterapeut, uddannet coach og koordinator på de afklarende samtaler.

Man skal have en henvisning fra sin egen læge for at komme til den afklarende samtale. Når man har fået henvisningen, er man som regel i gang med forløbet inden for en måneds tid.

Tilbuddet er oprettet efter anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, og formålet er at forebygge følgesygdomme og forværringer i borgerens kroniske tilstand.

Bekymringer og berigelser    

Alle borgere med kronisk sygdom i Randers Kommune kan få henvisning til den afklarende samtale på sundhedscenteret. Inden mødet får man tilsendt et spørgeskema, så man har mulighed for at reflektere over flere facetter af sin situation. Selve samtalen tager en time til halvanden, og her gør Mariann brug af forskellige emnekort, så man har mulighed for at komme hele vejen rundt om en ofte kompleks problemstilling.

”Vi sporer os ind på, hvad der især bekymrer borgeren – men også hvad der beriger vedkommende. Det giver mulighed for at drøfte, hvordan man får mere af det gode ind i sit liv på trods af mange udfordringer,” fortæller Mariann.

Efter samtalen er der mulighed for at blive henvist til et forløb hos en diætist eller andre forløb i Randers Sundhedscenter, der blandt andet tilbyder rehabiliteringsforløb for borgere med KOL og type 2 diabetes. Flere af disse andre forløb kræver en ny henvisning fra egen læge.

”Der vil også være tilfælde, hvor vi ikke har de tilbud, borgere har brug for, og her kan jeg eventuelt anbefale et forløb hos privatpraktiserende fysioterapeut eller en psykolog,” fortæller Mariann. 

Mariann fortæller om forløbet i den afklarende samtale