Ny tilgang til børnehandicap-området i Randers Kommune

Gennem de seneste år har børnehandicap-området i Randers Kommune arbejdet med at introducere et nyt mindset. Ideen er at skabe en mere helhedsorienteret og familieorienteret tilgang end hidtil, så familier der får et barn med handicap, i højere grad bliver rustet til den nye tilværelse.

18. september 2017 - Oprettet af Peder Rasmussen

”Som en del af den her nye tilgang ser vi i højere grad på hele familien i stedet for barnet. Vi ønsker med andre ord at styrke familiens mestringsevne,” fortæller Anne Hegelund, som netop er blevet ansat som centerleder i Center for indsats vedr. børn, unge, autisme og undervisning. Centrets medarbejdere har mange gange været i dialog med forældrene til børn med handicap for at finde ud af, hvad forældrene har brug for bedre at kunne tackle familielivet med et barn med handicap. 

”Lige nu er vi på vej til at finde ud af, hvad vi gerne vil satse på. Mindsettet skal bredes ud til et fælles fundament for hele området,” siger Anne Hegelund og fortsætter: 

”Mange familier bliver positivt overraskede over, at de får et netværk med andre familier, der er i samme situation som dem selv. Til at starte med, kan det godt være grænseoverskridende at blive en del af sådan et fællesskab, men langt de fleste får en masse ud af det. Familiekurser, gruppeforløb og dannelse af netværk, er noget af det der virker i forhold til børn med handicap. Det er for at polstre dem til et udfordringer der står over for.” 

Hjælper både familier om medarbejdere

Det nye mindset kan ifølge centerlederen også hjælpe kommunens medarbejdere til at holde fokus på kerneopgaven og til at finde ud af, hvordan de bedst hjælper med til at sikre familiens mestringsevne. 

”Tidligere har man fx sagt til forældrene ”I skal bare koncentrere jer om at være forældre, så skal vi nok tage os af jeres barns træning.” I dag er forældrene meget mere involverede i forløbet, og vi forsøger at give forældrene redskaber til at håndtere nogle af de udfordringer, der er. Det skaber en anden rolle både for familien og for medarbejderne,” slutter Anne Hegelund. 

Randers Kommune afholder hvert halve år informationsmøder for forældre til børn med handicap, så forældrene bliver præsenteret for de metoder man bruger på området og det bliver nemmere for forældrene at finde rundt i kommunens tilbud.