Markant færre hjemløse i Randers Kommune

En ny opgørelse over hjemløse i hele Danmark viser, at antallet af hjemløse på landsplan er steget med otte procent siden 2015. I samme periode er antallet af hjemløse i Randers Kommune faldet fra 117 i 2015 til 86 i 2017. Det svarer til et fald på mere end 26 procent.

04. september 2017 - Oprettet af Peder Rasmussen

"De nye hjemløsetal er virkelig flotte og er et resultat af medarbejdernes stærke faglige og fokuserede indsats på området, Hvor er dejligt at færre randrusianere mangler et hjem og dermed, at flere har fået deres eget som et fast holdepunkt i tilværelsen." siger Louise Høeg, som er formand for kommunens socialudvalg.

De gode resultater på hjemløseområdet kommer efter en bred indsats, hvor der på flere fronter er arbejdet målrettet for at sikre, at borgerne for det første ikke havner i hjemløshed. Og hvis de gør, arbejdes der på hurtigt at få dem ud af hjemløshed.

Randers Kommune oprettede i 2015 en boligsocial enhed, hvor medarbejderne arbejder målrettet med at sikre, at borgere, som er i fare for at blive udsat af deres bolig på grund af dårlig økonomi, kan blive i deres bolig. Desuden har kommunens medarbejdere haft fokus på de unge mennesker, som kan være i risikogruppen for at blive hjemløse. Her handler det især om misbrug af rusmidler, fastholdelse af job og uddannelse samt en opmærksomhed på hvordan de unge generelt trives.

Det er vigtigt at være hurtig

Blandt de unge under 30 er antallet af hjemløse også reduceret. Siden 2015 er antallet af unge hjemløse faldet fra 52 til 42, hvilket svarer til et fald på næsten 20 procent. Det hænger blandt andet sammen med, at Randers Kommune arbejder med et screeningsværktøj, som sikrer, at der stor opmærksomhed på unge, som er i risiko for at ende som hjemløse, fortæller Tine Horn, som er centerleder ved Center for særlig social indsats:

”Når det kommer til opfølgning på screeningsarbejdet er tiden en afgørende faktor. Det handler om hurtighed, og der er ikke tid til lange udredninger og visitationsprocedurer. Derfor arbejder vi også med en såkaldt ”flyver-bostøtte”, som er en særligt fleksibel bostøtte, der kan rykke ud med det samme,” forklarer Tine Horn, som er glad for det gode samarbejde, der har været om opgaven:

”Vi har et rigtig godt samarbejde med Kirkens Korshær om den her opgave og så er der ingen tvivl om, at de projektmidler vi har fået fra Socialstyrelsen, og som udløber ved årsskiftet, har været en stor hjælp”

Også Socialudvalgsformand Louise Høeg håber, at det gode arbejde kan fortsætte:

”Vi har lige nu tre igangværende projekter på området, hvor projektmidlerne løber ud til årsskiftet. Socialudvalget har derfor sendt et ønske til de kommende budgetforhandlinger om penge til at videreføre de gode erfaringer. Det ønske er i hvert fald ikke blevet mindre nu, ” slutter hun.