Hjælp kollegaer med alkoholproblemer – helt gratis

Arbejdspladsens opbakning er vigtig for, om et menneske kan komme ud af sit alkoholproblem. Men det kan være svært for kollegaer at hjælpe. Alkohol & Samfund tilbyder gratis og anonym rådgivning til medarbejdere og ledere, der har brug for hjælp til at håndtere kollegaers alkoholproblemer.

26. september 2017

I uge 40 sætter Sundhedsstyrelsen for 27. gang fokus på danskernes alkoholvaner med en landsdækkende kampagne. Og det er desværre stadig aktuelt. 585.000 danskere drikker så meget, at de bliver syge af det, og overforbrug af alkohol koster årligt danske virksomheder 370.000 ekstra sygefraværsdage og over syv milliarder kroner i omkostninger til tabt produktion. Læg hertil de personlige omkostninger, som et skjult alkoholproblem har for medarbejderens børn, ægtefæller, familie og kolleger.

Ring på 80 200 500

Chancen for at komme ud af et alkoholproblem er større, hvis det er arbejdspladsen, der henviser til behandling, og derfor vil Alkohol & Samfund bruge uge 40 til at sætte fokus på, at kollegaer og ledere kan gøre en kæmpe forskel for mennesker med alkoholproblemer og deres nærmeste. 63 procent gennemfører en alkoholbehandling, når arbejdspladsen har henvist, mens det kun er 19 procent, der gennemfører, når skadestue eller sygehus har henvist.

"Alkoholproblemer findes i alle brancher og faggrupper. Men det er et tabu på mange arbejdspladser, og derfor er det så vigtigt, at både kollegaer og ledere får de rigtige værktøjer til at gøre noget ved medarbejderes alkoholproblemer," siger Bjarne Elholm, leder af Alkolinjen 80 200 500.

Gode råd til den vigtige samtale og det videre forløb

De værktøjer fås hos Alkohol & Samfunds rådgivninger – Alkolinjen 80 200 500 eller hope.dk, hvor medarbejdere og ledere, der har brug for gode råd – både til at tage den første vigtige samtale og til at støtte op om et behandlingsforløb. Begge rådgivninger er professionelle, anonyme og gratis.

"Selv om over halvdelen af danskerne kender en eller flere, der drikker for meget, har vi rigtig svært ved at tale om det. Når nogen henvender sig i vores rådgivninger, fordi de er bekymrede for en, de er tæt på, afklarer vi, om alkoholforbruget er et problem og giver gode, konkrete råd til den første snak om problemet og hjælper med at lægge en plan for et videre forløb," siger Bjarne Elholm.

Der går i gennemsnit 11 år inden en person med overforbrug af alkohol kommer i behandling. En meningsmåling blandt danskerne i 2015 viste, at over halvdelen af danskerne har en eller flere personer i familien, vennekredsen eller blandt kollegerne, der efter deres mening drikker for meget.

Derudover viste en meningsmåling, Alkohol & Samfund og TrygFonden lavede i 2016 blandt ledende medarbejdere og HR-ansvarlige i 312 danske virksomheder, at mere end 70 procent syntes, at en samtale med en medarbejder, der måske har et alkoholproblem, er meget svær, pinlig eller lidt svær.