Borgermøde vedr. Bojesvej nr. 29, 42 og 44 i Vorup

Borgermødet afholdes mandag den 9. oktober 2017, kl. 19-21 i den tidligere idrætsbygning ved Vorup Skole, adresse: Vorup Boulevard 33A, 8940 Randers SV.

26. september 2017 - Oprettet af Kenneth Sørensen

Randers Kommune har modtaget en ansøgning om, at bygge etageboliger og rækkehuse på Bojesvej 29, 42 og 44 i Vorup. Randers byråd har i den sammenhæng på byrådsmødet den 4. September 2017 besluttet, at der skal afholdes et borgermøde inden planlægningen igangsættes for området.

Efter borgermødet skal igangsætning af planlægning forelægges til fornyet politisk stillingtagen i byrådet. Borgermødet kommer til at handle om det konkrete projekt, så vi opfordrer alle interesserede til at møde op og deltage i debatten.

Det ansøgte projekt:

Det ansøgte projekt, består af etagebyggeri i form af 4 punkthuse samt tæt-lavt byggeri med i alt 49 boliger. Det nordøstlige punkthus fremstår i 4 og 5 etager, mens de tre andre punkthuse fremstår i 3 og 4 etager. Rækkehusene er i to etager og er placeret mod boligområdet mod syd.

På mødet den 9. oktober vil bl.a. ejendomsmægler og rådgiver fremlægge det ansøgte projektforslag. Realisering af projektet forudsætter at der udarbejdes lokalplan og kommuneplantillæg.