125 til landsdækkende bredbåndskonference i Randers

Adgang til hurtigt internet er vigtigt for både borgere og virksomheder. Derfor havde Randers Kommune og Landdistrikternes Fællesråd den 18. september inviteret kommuner, regioner, teleudbydere, eksperter, ildsjæle og politikere til bredbåndskonference på Bio Nutria Park. De 125 fremmødte debatterede primært, hvordan landdistrikter i Danmark får adgang til hurtigt bredbånd.

21. september 2017 - Oprettet af Kim Brandt Thomsen

Ca. 85 procent af den danske befolkning har adgang til højhastighedsinternet. Men regeringen har en ambition om, at alle danskere skal have adgang til hurtigt bredbånd, så borgere i de tyndere befolkede områder for eksempel kan se bredbånds-TV, og virksomhederne kan afregne moms og modtage dankortbetalinger for deres varer. 

”Udfordringen med at sikre højhastighedsbredbånd i oplandet er en vigtig samfundsopgave. Hverken markedet eller kommunerne kan løse opgaven alene. Derfor glæder det mig rigtig meget, at vi har fået samlet alle de relevante nøgleaktører til denne konference, så vi i fællesskab kan finde nogle modeller, der virker”, siger borgmester i Randers Kommune, Claus Omann Jensen.             

Som en af de første kommuner har Randers Kommune siden 2015 arbejdet intensivt med udrulning af bredbånd i kommunens landdistrikter, og har netop indgået en aftale med teleudbyderen Stofa Erhverv om at levere fiberbredbånd til mindst 300 offentlige institutioner, 100 virksomheder og indtil videre 1800 private husstande i kommunen.

På konferencen delte bl.a. Randers, Norddjurs og Guldborgsund Kommuner ud af deres erfaringer med at understøtte udbredelsen af stabilt og hurtigt bredbånd til borgere og virksomheder i landdistrikter. Men også telebranchen var mødt talrigt op på dagen og bidrog til en nuanceret debat om udfordringer og løsninger på bredbåndsområdet.

Konferencen gjorde det tydeligt, at kommunerne arbejder meget forskelligt med udbredelse af højhastighedsbredbånd som følge af de særlige forhold, der gør sig gældende i den enkelte kommune. Der var dog bred enighed om, at det er helt afhørende at få et tilgængeligt og retvisende overblik over den nuværende bredbåndsinfrastruktur, ligesom de lokale ildsjæles samarbejde med kommune og teleudbydere også er altafgørende for at komme i land med lokale bredbåndspulje-projekter. 

”Jeg synes, at vi har fået slået to streger under, hvor vigtigt det er, at kommune, borgere og teleudbydere udviser gensidig forståelse og indgår i en konstruktiv dialog med hinanden. Samtidig noterer jeg mig, at især de deltagende kommuner på konferencen har lært af hinandens måder at gøre tingene på”, slutter Erhvervs- og udviklingschef i Randers Kommune, Dennis Jensen.