Unge fra Europa mødes i Randers

40 unge fra Danmark, Bulgarien, Frankrig og Polen samles i disse dage i Randers Ungdomsskole. De unge er del af et ERASMUS+ projekt og skal i løbet af ugen arbejde med MILIFE konceptet, give hinanden indblik i eget land og kultur og på inspirationstur i Randers og Aarhus.

04. august 2017 - Oprettet af Kenneth Sørensen

De unge er en del af det internationale projekt ” MILIFE youth exchange”. Udvekslingen foregår i Randers Ungdomsskoles lokaler på Nyholmsvej 12, 8930 Randers NØ og finder sted fra d. 31. juli til d. 8. august. Projektet har fokus på ungeinvolvering, unge demokrati, sprog, kreativtænkning, iværksætteri, kulturel udveksling, europæiske værdier og aktive udendørs aktiviteter.

I løbet af dagene faciliterer de unge processer, hvor mødet mellem kulturer skal give anledning til erfaringsudveksling. De unge fra Bulgarien, Frankrig og Polen skal ligeledes introduceres til dansk kultur og natur. Der er planlagt udfordrende dage med klatring, BMX og mountain biking i Romalt bakker og kanotur på Gudenåen.

Randers Regnskov skal også besøges som et led i undervisningen omkring kreativ tænkning og ideudvikling, og Den Europæiske kulturhovedstad skal besøges på en fridag.

De unge arbejder undervejs med MILIFE. Konceptet har til formål at udfordre og forbedre de unges sociale kompetencer, sætte fokus på kreativ tænkning og entrepreneurship samt give et indblik i, hvordan de unge lære at lære (L2L). Der er desuden et stort fokus på teambuilding og sociale kompetencer. Dette gøres for at sikre en god og sund gruppedynamik blandt de unge, men også for at give de unge redskaber, som de kan tage med sig retur til fremtidige studiemiljøer og arbejdsmarked.

De unge har undervisning og fællesspisning i Ungdomsskolens lokaler. De sover udendørs i telte og er godt forberedte på de udfordringer den danske sommer byder på.

Det er første gang, at Randers Ungdomsskole er vært for et ERASMUS+ projekt. Men ikke første gang at ungdomsskolen deltager i de internationale ungdomsudvekslinger. I 2015 var to hold fra Ungdomsskolen afsted på udveksling henholdsvis i Frankrig og i Wales. Og i år har et andet hold på 10 unge været på Sardinien og mødes med unge fra Malta, Holland og Italien under temaet ’Live Right, Be Bright’. Et projekt der handlede om sund livsstil og om som ung at lave de ’rigtige’ valg i livet.

Aller projekter er støttet af ERASMUS+, Youth In Action program med medfinansiering fra Randers Ungdomsskole.

Link til Facebook siden for MILIFE youth exchange:

https://www.facebook.com/Milife-Youth-Exchange-1843976795919684/?fref=ts

Link til Facebook siden for Live Right, Be Bright, Sardinien: https://www.facebook.com/liverightbebright/?fref=ts