Naturløb, bier og sejlads på Naturens Dag

Søndag d. 10. september er udråbt til dette års Naturens Dag, som fejres over hele landet med men bred vifte af naturarrangementer. Årets tema er mangfoldighed i naturen, og Randers Naturcenter markerer dagen med at vise masser af naturens herligheder og muligheder frem i samarbejde med andre af byens kulturinstitutioner.

31. august 2017 - Oprettet af Marie Have Qvist

Randers Naturcenter er med, når Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet markerer Naturens Dag med over 250 arrangementer fordelt over hele landet.

”På naturcenteret kan man deltage i et spændende naturløb med opgaver rundt i Gudenåparken eller høre en masse om bier og honning i Naturcenterets bi-gård. Der er også mulighed for at flette en kurv eller bakke i pileflet sammen med en professionelle pilefletter. Vi tilbyder også en tur ud på Gudenåen i Naturcenterets både,” siger Helle-Marie Taastrøm, leder af Randers Naturcenter.

For de mindre er der desuden mulighed for at fange krible-krabledyr i søen, og for de voksne og de store børn er der sanketur efter vilde planter kl. 10.30 og 12.30, hvorefter man sammen laver et par småretter med naturens planter som ingredienser.

Noahs ark, historierim og gode bøger

Naturens dag på Randers Naturcenter byder også på forskellige indslag og tilbud fra andre af byens kulturinstitutioner.

”Man kan bygge en lille model af Noahs Ark sammen med Folkekirkens Skoletjeneste, og Randers Bibliotek er til stede med en ladcykel fyldt med gode bøger,” fortæller Helle-Marie Taastrøm.

”Vi har også besøg af Museum Østjylland, der fortæller om livet ved åen gennem tusindvis af år, og Mikkel Frost underholder kl. 11 og 13 med historierim om Gudenåen,” siger naturcenterlederen.

Arrangementet foregår på Randers Naturcenter søndag d. 10. september kl. 10.00 – 14.00. Man er velkommen til at medbringe madkurv, der kan nydes på stedet.

Fakta om Naturens Dag

 • Det er Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet, der står bag Naturens Dag.
 • Naturens Dag afholdes hvert år for familier anden søndag i september og for skoler og institutioner i ugen op til.
 • I løbet af uge 36 i 2017 skal 154.500 danske børn ud af klasseværelsets trygge rammer og udforske mangfoldigheden i den lokale natur. Det er næsten dobbelt så mange som sidste år.

Fakta om mangfoldighed i naturen

 • Biodiversitet hænger uløseligt sammen med landskabets alsidighed og dyrenes levesteder.
 • Den største trussel mod naturen i Danmark er mangel på plads.
 • Der er 2262 truede dyrearter på den såkaldte Rødliste, og 37 procent af dem er truet af skovbrug og landbrug.
 • Det er især insekter, der trues, når deres levesteder forsvinder som følge af det ensformige land- og skovbrug.
 • Når bestanden af insekter forsvinder, går det udover planterne og deres produktion af frø og frugter, som andre dyr er afhængige af.
 • Knap 80 procent af danske plantearter er insektbestøvede.

Fakta om danskernes brug af naturen

 • En Gallupundersøgelse fra 2015 viser, at 42 procent af forældrene til børn mellem 5-12 år synes, at deres børn kommer for lidt ud i naturen.
 • Manglende tid på grund af arbejde og elektronisk underholdning og vejret er de største barrierer for at bruge naturen mere.
 • Skovene og de danske kyster er især mål for naturoplevelser og nydelse. 59 % af danskerne var i skoven, sidst de søgte ud i naturen/landskabet. Og 55 % var ved strand/kyst.
 • To ud af tre danskere bruger naturen mindst hver uge – hele året rundt. 27 % bruger naturen/landskabet dagligt og 45 % ugentligt. Og de ældre bruger oftere naturen end de unge. Selvom mange bruger naturen, er der også et stort mindretal på 26 %, der kun bruger naturen en gang om måneden eller sjældnere.