Demensvenlige restaurantbesøg

Når man har en ægtefælle med demens, kan det være svært at tage på restaurant sammen. Måske kan den demensramte ikke overskue de utrygge rammer, eller den raske ægtefælle frygter, at den syge opfører sig "forkert" i forhold til de andre restaurantgæster. Derfor har Ældre Sagen og Ældreområdet i Randers Kommune sammen iværksat tre restaurantbesøg for ægtefæller, hvor den ene er demensramt.

10. august 2017 - Oprettet af Marie Have Qvist

Mange ægtefæller har masser af gode minder forbundet med restaurantbesøg sammen. Det kan dog være svært at foretage sådan en udflugt, når den ene part af forholdet bliver ramt af en demenssygdom.

”Et restaurantbesøg kan skabe rammerne om en god fælles stund for et ægtepar, som måske er særlig vigtig, når dagligdagen er præget af den enes demenssymptomer,” siger Birgitte Saksø, frivilligkoordinator i Randers Kommune.

I samarbejde med Ældre Sagen står Ældreområdet i Randers Komme bag tre restaurantoplevelser i løbet af efteråret 2017 for hjemmeboende ægtepar, hvor den ene er demensramt.

Projektet er støttet af puljemidler fra ældreområdet, men kræver en egenbetaling på 100 kr. pr. person. Man skal desuden selv sørge for transport.

Relationer og gode oplevelser

Restaurantbesøgene finder sted fra kl. 12.00 til 15.00 og foregår i et aflukket lokale for selskabet, så gruppen hverken forstyrrer eller bliver forstyrret af de andre gæster. Derudover deltager fem frivillige fra Ældre Sagen, som har stor viden om demens.

”De frivillige bidrager med ro, overskud og ekstra hænder, så der er plads til at deltagerne kan få snakket sammen. Vi håber, at tiltaget på sigt kan være med til at skabe nye relationer mellem deltagerne,” fortæller Birgitte Saksø.

Restaurantbesøgene foregår på Jørgens Café d. 29. august, på Purhus Kro d. 3. oktober og på Slotskroen d. 6. december. Der er plads til ti par ved hvert arrangement, og man kan tilmelde sig ved at kontakte frivilligkoordinator Birgitte Saksø på tlf. 23 81 55 91.