Cyklister tester cykelruter langs Gudenåen

I løbet af august cykler fire repræsentanter fra Cyklistforbundet langs Gudenåen med det formål at give cykelruterne et løft - både i forhold til skiltning og formidling. Projektet er et samarbejde mellem de seks turistorganisationer langs Gudenåen, GudenåSamarbejdet og Cyklistforbundet.

Flemming, Annie, Jørgen og Pia, da de cyklede fra Randers Banegård tirsdag morgen i sidste uge.

09. august 2017 - Oprettet af Kim Brandt Thomsen

Tirsdag morgen i uge 31 cyklede Flemming, Annie, Jørgen og Pia fra Randers banegård mod Horsens ad regionalrute 29 til Silkeborg og videre ad regionalrute 31 til Horsens. Senere på måneden gælder det regionalrute 30 og 33, der modsat banestierne 29 og 31 følger selve Gudenåen. Formålet med cykelturene er at observere og notere, hvor nemt det er at navigere på ruterne og finde information om dem, så turistorganisationerne langs Gudenåen, Gudenåkommunerne og Cyklistforbundet i samarbejde kan forbedre både skiltning og formidling af cykelruterne.

Seks turistorganisationer langs Gudenåen og de syv Gudenåkommuner vil samarbejde om at gøre det lettere for brugere, hvad enten det er turister eller borgere, at finde og følge cykelruterne. Derfor har de indgået en aftale med fire repræsentanter for Cyklistforbundets Randers-afdeling om at cykle ruterne igennem i august og notere og beskrive undervejs. Resultatet vil turistorganisationerne og kommunerne, der har ansvaret for de regionale cykelruter, bruge i det efterfølgende arbejde.

- Vi vil gerne formidle Gudenåcykelruterne som et samlet produkt, og det får vi langt bedre mulighed for med en samlet beskrivelse af ruterne. Med den i hånden kan vi svare langt mere præcist på cykelturisternes spørgsmål - også når det er detailspørgsmål udenfor nærområdet, siger Anne Mette Knattrup, turistchef i VisitRanders.

De regionale cykelruter er etableret af amterne i 1990’erne. Ansvaret for dem overgik med kommunalreformen i 2007 til kommunerne, men da kommunegrænser ikke er vigtige for brugerne af cykelruterne, giver det ifølge borgmester i Silkeborg Steen Vindum rigtig god mening for kommunerne at samarbejde om cykelruterne. Steen Vindum udgør sammen med borgmesterkollegerne i de øvrige seks Gudenåkommuner GudenåSamarbejdets politiske styregruppe.

- Vi vil gerne gøre det meget mere synligt, at vi har skiltede cykelruter både langs Gudenåen og ad banestier i Gudenå-området. Det vil binde ruterne bedre sammen på tværs af kommunegrænser og give cyklisterne en bedre oplevelse, siger Steen Vindum.

GudenåSamarbejdet er et tværkommunalt samarbejde mellem syv Gudenåkommuner om Gudenåområdets rekreative potentiale. Kommunerne langs Gudenåen er Hedensted, Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Viborg, Favrskov og Randers. Kommunernes cykelruteansvarlige mødes med de to testere og turistorganisationerne i Randers til november, hvor der skal følges op på resultaterne.