Målrettet indsats hjælper flygtninge i beskæftigelse

Randers Kommune har sammen med Norddjurs og Syddjurs Kommune succes med at hjælpe flygtninge til at komme i arbejde. Et fælles projekt har givet gode resultater i alle tre kommuner, viser en ny opgørelse.

26. juli 2017

Det er nu et år siden at Randers Kommune, sammen med de to kommuner på Djursland, fik bevilget mere end tre millioner til et projekt, der skal hjælpe flygtninge og indvandrere til at finde en plads på arbejdsmarkedet. Og udviklingen er klar, fortæller Laila Jerming Graf, som er leder af integrationsafdelingen i Randers Kommune:

”Vi har nu gennemført de tre første forløb sammen med kommunerne på Djursland, og status er, at indsatsen må siges at være en succes. Samlet set er 56 procent af alle deltagerne nu selvforsørgende, og ser vi alene på andelen af borgere, som har gennemført et af forløbene er hele 90 procent selvforsørgende. Det er vi meget tilfredse med,”  siger Laila Jerming Graf.

Opgørelsen viser at ud af de 53 borgere, som er påbegyndt et af de tre forløb ”Service”, ”Metal” og ”Bus”, har 57 procent gennemført. 72 procent af dem, som har gennemført forløbene, er nu i job og herudover begynder to borgere i job efter sommerferien og én tager integrationsuddannelsen IGU. Busbranchen har allerede bestilt et nyt forløb og stillet 16 praktikpladser til rådighed fra januar 2018.

Engagerede borgere og aktivt erhvervsliv

”Vi oplever en kæmpe opbakning fra virksomhederne. Alt dette kunne vi selvfølgelig ikke opnå, hvis ikke erhvervslivet i Randers Kommune bakkede så aktivt op om vores borgergruppe, som de gør. Erhvervslivet i Randers har haft dørene åbne fra starten i forhold til at byde vores borgere ind i praktikforløb. Det har også givet virksomhederne mulighed for at opleve hvilken arbejdsressource, der er i målgruppen. Brancheforeningerne bakker i høj grad op om projektet, og så har vi et super samarbejde på tværs af kommunerne og i forhold til uddannelsesstederne,” fortæller Laila Jerming Graf, der samtidig roser borgerne for deres engagement:

”De viser stor interesse for at komme til at deltage i forløbene og komme tættere på et job og de er selv aktivt på banen. Lige nu er 86% af målgruppen vurderet jobparat og det betyder, at alle disse borgere er aktivt jobsøgende.  Borgerne inddrages også selv i aktivt at opsøge praktikmuligheder. Det giver klart det bedste match mellem borger og virksomhed og skaber de bedste resultater,” slutter hun.

Udover busforløbet, som allerede er planlagt til januar ’18, begynder der et landbrugs-forløb til august, lager og logistik til november og ”bygge og anlæg” til december.  Integrationsafdelingen fortæller, at virksomheder, som er interesserede i at deltage i projektet, er meget velkomne til at kontakte afdelingen.