Festlig indvielse på Vesterbakkeskolen

Randers Kommunes specialskole Vesterbakkeskolen indviede fredag sin nye udeskole med tale og snoreklip, friskbagt kage og jordbær dyppet i nyslynget honning.

Skoleleder Klaus Viggers holdt indvielsestalen, snoren blev klippet, og så sang alle ”Jeg en gård mig bygge vil..."

09. juni 2017 - Oprettet af Kim Brandt Thomsen

Den festlige indvielse skulle egentlig have været tilegnet de køer og kvier, som netop var kommet på græs på marken lige nord for specialskolen på Blommevej. Kreaturerne havde imidlertid udset sig et fredeligt hjørne af marken - ude af øje for de mange elever og forældre, som var troppet op på dagen. Det blev derfor til en mere overordnet indvielse af de mange tiltag, som skolen har gjort for at få naturen ind som en naturlig del af undervisningen:  en have med højbede, som eleverne enkeltvis eller klassevis kan passe som deres egen kolonihave; fritgående høns med egen hønsegård; svin af gammel dansk landrace i egen svinesti; en mark med to kvier og et par køer og deres kalve samt bistader med bier og deraf følgende honningproduktion.

Haven, de løsgående høns og dyrene på marken er med til at styrke undervisningen. Som pædagog Erik Skals udtrykker det: ”Vi kan vise, at maden ikke kommer fra føtex. Eleverne var i går med til at slynge 30 kilo honning fra bistaderne, de kan gå i hønsegården og finde æg, og de kan se, at grisene har fået grislinger. Det sætter tingene i perspektiv, når man kan se det med egne øjne.”