Sygefraværet falder markant

Øget fokus på at nedbringe sygefraværet blandt medarbejdere i Randers Kommune bærer frugt. I gennemsnit er sygefraværet for hver medarbejder faldet med 2,9 dage i 2016 i forhold til 2015. Det svarer til mere end 60 fuldtidsstillinger, og det er det næsthøjeste fald blandt alle landets kommuner, viser tal fra Kommuners og Regioners Løndatakontor.

14. juni 2017 - Oprettet af Christian Sloth Olesen

”Vi arbejdet målrettet på at nedbringe sygefraværet, og i løbet af 2016 er fraværet faldet med knap tre dage per medarbejder. Det er et virkeligt flot resultat, og det er godt både for medarbejderne og de borgere, vi servicerer, ” siger Jesper Kaas Schmidt, der er kommunaldirektør i Randers Kommune.

Alle arbejdspladser i Randers Kommune er en del af den fælles indsats, Mere tid og trivsel. Indsatsen sætter medarbejdernes trivsel, sygefravær og håndteringen af det på dagsordenen på alle arbejdspladser, og det har i den grad givet resultater. Ifølge tal fra Kommuners og Regioners Løndatakontor har Randers Kommune i 2016 således haft det næsthøjeste fald i sygefraværet blandt alle landets kommuner - kun overgået af Læsø.

Sygefraværet i Randers Kommune er især faldet på sundhed- og ældreområdet hvor det sidste år lå på knap 18 dage og nu er nede på 13,5 dage. På skoleområdet er fraværet faldet fra knap 20 dage til 16,8 dage. På dagtilbudsområdet er sygefraværet faldet fra 17,6 til 14,9 dage. Og samlet set er sygefraværet i gennemsnit faldet med 2,9 dage i løbet af 2016 blandt kommunens godt 8000 medarbejdere. Faldet i sygefraværet giver færre udgifter til vikarer og svarer til mere end 60 fuldtidsstillinger.

 

Endnu lavere sygefravær

Som følge af de gode resultater ønsker både ledere og medarbejder i Randers Kommune at fastholde den øgede fokus på at nedbringe sygefraværet. Derfor er der også sat et nyt fælles mål om at få nedbragt sygefraværet med yderligere 1,5 dage i løbet af 2017 til 13,7 dage.

”Vi har med indsatsen Mere tid og trivsel fået skabt et fælles fokus, hvor arbejdspladserne inspirerer hinanden til at øge medarbejdernes trivsel, fordi vi ved, at medarbejdere, der trives, har et lavere sygefravær. Indsatsen har vist, at det godt kan lade sig gøre, og derfor vil vi også fortsætte med arbejdet. Det er der heldigvis stor opbakning til i hele organisationen” siger Jesper Kaas Schmidt.

Randers Kommunes sygefravær er i 2016 på en 21 plads blandt alle landets kommuner, hvilket er en forbedring på 71 pladser i forhold til 2015. Og lykkes det at få sygefraværet ned med yderligere 1,5 dage, vil Randers Kommune ligge i top 5 blandt alle landets kommuner.

Sygefraværet er opgjort i kalenderdage. Det betyder, at weekenden tæller med, hvis en medarbejder fx er syg om fredagen og om mandagen. Altså tæller det som fire sygedage uanset om medarbejderen har fri i weekenden eller ej. Opgørelsen betyder også, at en dags fravær for en person på deltid og en person på fuldtid tæller lige meget.  

Opgjort i arbejdsdage er sygefraværet faldet fra 13,1 til 11,2 eller er fald på 1,9 arbejdsdage fra 2015 til 2016.