Kommunen overtager inddrivelse af ejendomsskat

Når ejendomsskatten forfalder næste gang, d. 3. juli 2017, er det Randers Kommune og ikke SKAT, der står for inddrivelse. Det vil ikke gøre nogen forskel for de 95 procent af boligejerne, der betaler til tiden, men de resterende fem procent vil opleve, at rykkerne og konsekvenserne kommer hurtigere end før.

30. juni 2017 - Oprettet af Marie Have Qvist

”Der findes borgere og virksomhedsejere, der skylder ejendomsskat helt tilbage fra 2013, fordi inddrivelsessystemet hos SKAT ikke fungerede optimalt. Vi vil sikre, at det ikke sker i fremtiden,” siger Betina Dichmann, faglig leder af Betalingskontoret.

Betalingskontoret i Randers Kommune har brugt en del tid på at ringe rundt til de borgere og virksomhedsejere, der skylder mest i ejendomsskat, men det er ikke en praksis, der fortsætter.

”Alle ejere af ejendomme har modtaget de to årlige opkrævninger på ejendomsskat i deres digitale postkasse, hvis de ikke er fritaget for digital post. Nogen har ikke opdaget opkrævningerne, fordi de ikke har tjekket deres egen eller virksomhedens digitale postkasse, og andre har brugt de manglende konsekvenser på udeblivelsen af betaling som en slags kassekredit,” fortæller Betina Dichmann.

Hvis man ejer en ejendom som privatperson eller virksomhedsejer, har man selv ansvaret for at holde øje med, at man får opkrævningerne på ejendomsskat. Det er muligt at koble sin digitale postkasse sammen med sin e-boks, så man modtager al sin post her.

Dyrt at vente med betaling

Hvis man ikke betaler sin ejendomsskat til tiden, får man først rykkere, herefter bliver der lavet udlæg i ejendommen, og senere bliver der koblet en advokat på sagen. Det er dyrt, og i værste fald kan det ende med en tvangsauktion.

Der findes omkring 41.000 ejendomme i Randers Kommune, og 95 procent af ejerne betaler ejendomsskatten til tiden. Men de resterende fem procent skyldte efter forfaldsdatoen i januar 2017 et samlet beløb på cirka 7.7 millioner kroner.

”Det kan mærkes i kommunekassen, og det er heller ikke rart for den borger eller virksomhedsejer, der pludselig skal afvikle en stor restance på ejendomsskatten. Vores mål er at få borgerne til at betale til tiden, så vi kan undgå flest mulige tvangsauktioner,” understreger Betina Dichmann.

Hvis man er i tvivl om, hvorvidt man skylder kommunen penge for ejendomsskat, kan man få et overblik på Randers Kommunes hjemmeside, hvis man søger på ”se din gæld”. Det er også en mulighed at skrive til Betalingskontoret på mailadressen betalingskontoret@randers.dk.

Det koster det, hvis man ikke betaler til tiden

Rentebeløb,  retsafgifts- og gebyrstørrelse er afhængig af størrelsen på gælden, og dette eksempel er ekstraudgifter på en restance på 10.000 kr.

Efter første rykker: rykkergebyr og renter     ekstra udgift på i alt 300 kr.
Udlæg i ejendommen: rykkergebyr, renter og retsafgift      ekstra udgift på i alt 940 kr.
Advokat kobles på sagen    ekstra udgift på i alt 2.790 kr.
Auktionsbegæring  ekstra udgift på i alt 4.590 kr.
Tvangsauktion afværges tidligere end 3 uger før fristen  ekstra udgift på i alt 7.340 kr.
Tvangsauktion afværges senere end 3 uger før fristen ekstra udgift på i alt 9.235 kr.