Infotavler skal hjælpe trafikken med at glide bedre

Det skal bidrage til en bedre udnyttelse af kapaciteten på vejene, at Randers Kommune nu installerer infotavler på udvalgte indfaldsveje. Tavlerne, som vil give informationer om aktuelle rejsetider og køer, er en del af en række tiltag til forbedringer af vejnettet som byrådet tog stilling til på mødet den 12. juni 2017.

12. juni 2017 - Oprettet af Christian Sloth Olesen

Snart vil der på udvalgte indfaldsveje til Randers være informationstavler, så trafikanterne kan se aktuelle rejsetider og køer. Lignende tavler vil blive stillet op ved udkørslen fra fragtmandscentralen, så den tunge trafik kan blive ledt uden om aktuelle trængselsproblemer. Og derudover vil der blive lavet en webløsning, så alle interesserede kan hente oplysninger om den aktuelle trafiksituation i midtbyen. Det har Randers Byråd besluttet på mødet den 12. juni som en del af en række tiltag til forbedringer af vejnettet.

 

Informationer i realtid

Informationstavlerne og webløsningen vil trække på det system, som Randers Kommune i forvejen har installeret i midtbyen til at overvåge trafikken i realtid. Med tavlerne vil det blive muligt for trafikanterne at planlægge deres tur gennem byen mest hensigtsmæssigt. Og det er derfor også forventningen, at tavlerne og webløsningen vil bidrage til, at kapaciteten på vejene til Randers bliver udnyttet bedst muligt.

Ud over infotavlerne og webløsningen, har Randers Byråd også afsat midler til, at lyskrydsene på Århusvej bliver opdaterede, så de i højere grad matcher det nuværende trafikmønster.

 

Mere sikker rundkørsel

Og endelig har byrådet afsat penge til en ombygning af rundkørslen i krydset Rådmands Boulevard/Hobrovej, så den bliver mere trafiksikker. Rundkørslen, der ligger tæt på blandt andet Hobrovejens Skole og Randers Statsskole, har været præget af mange uheld, men ved at lave forskellige hastighedsregulerende tiltag og ved at lukke for afkørslen til Gl. Hobrovej, vil trafiksikkerheden i rundkørslen blive forbedret – til gavn for især de bløde trafikanter.

Samlet set har byrådet afsat tre millioner kroner til trafikforbedringerne, der bliver finansieret af de midler, som byrådet har afsat på budgettet til diverse vejprojekter.