Borgermøde om Vorup Kultur- og Idrætscenter

Den gamle gymnastikhal på den tidligere Vorup Skole skal renoveres og ombygges til Vorup Kultur- og Idrætscenter. Her vil der blive plads til at lokale foreninger kan afholde deres aktiviteter.

11. juni 2017 - Oprettet af Kenneth Sørensen

Randers Byråd har afsat et beløb til ombygningen, der også skal dække nedrivning af den tidligere pedelbolig og anlæggelse af parkeringspladser. Det er et politisk ønske at involvere så mange lokale borgere og foreninger som muligt i denne proces.

Alle med interesse for det kommende Kultur- og Idrætscenter bliver derfor inviteret til borgermøde, torsdag den 15. juni, kl. 17-19 i den tidligere idrætsbygning ved Vorup Skole.

På mødet vil kultur- og fritidsforvaltningen fremlægge de foreløbige tanker omkring ombygning og samtidig åbne op for input fra deltagerne til, hvordan bygningen kan ombygges.