Snart kan dine bananskræller ende som gødning på lokale marker

Randers Byråd har afsat godt 15 millioner kroner til et nyt anlæg til behandling af organisk affald på Randers Affaldsterminal. Anlægget vil betyde, at madrester og øvrig organisk affald vil kunne blive omdannet til biogas og gødning lokalt.

02. maj 2017 - Oprettet af Christian Sloth Olesen

Et nyt anlæg, der kan forarbejde organisk affald, så det kan blive omdannet til biogas og gødning, kan nu blive en realitet på Randers Affaldsterminal. På mødet den 2. maj har Randers Byråd nemlig bevilget godt 15 millioner kroner til projektet, der vil betyde, at det bliver muligt at forarbejde og få gavn af affaldet lokalt frem for at køre det ud af kommunen.

I dag bliver organisk affald kørt til et anlæg i Holsted ved Esbjerg, men med det nye anlæg vil affaldet i stedet blive omdannet til såkaldt pulp på Randers Affaldsterminal. Herefter vil pulpen blive pumpet ud til Randers Renseanlæg på Kristrup Engvej, hvor det vil ligge i rådnetanke og generere biogas inden, at den resterende slam vil kunne blive sendt ud på markerne som gødning.


Den afgassede restpulp blandes med spildevandsslam, og den ender på landmandens marker som næringsrig gødning.

Sammenhæng med ny affaldsordning

Metoden vil sikre, at affaldet bliver håndteret på en økonomisk og effektiv måde – og samtidig bliver arbejdspladserne, der skal håndtere affaldet, i kommunen.

Investeringen i anlægget hænger desuden sammen med den nye ordning for organisk affald, som er ved at blive bredt ud til alle husstande i Randers Kommune. Efter planen er ordningen fuldt implementeret i 2018 sådan, at alle forbrugere på det tidspunkt sorterer det organiske affald i separate beholdere inden, det bliver hentet af skraldebilerne og kørt til anlægget på Randers Affaldsterminal.

For at anlægget kan blive en realitet skal det godkendes i Miljøstyrelsen, hvorefter arbejdet med at etablere anlægget vil blive udbudt blandt mulige leverandører.