Randers i top med lavt sygefravær

Randers Kommunes arbejde med at nedbringe sygefraværet i omsorgsområdet har vist sit værd. Nye tal viser, at Randers er sprunget fra en 38. plads til en 4. plads blandt landets kommuner og nu ligger pænt under landsgennemsnittet. Tidsbesparelsen svarer til 32 fuldtidsansatte i et år.

18. maj 2017 - Oprettet af Marie Have Qvist

I efteråret 2014 påbegyndte omsorgsområdet i Randers Kommune at arbejde målrettet med at nedbringe sygefraværet, og nye tal fra KRL (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor) viser med al tydelighed effekten af indsatsen.  

I 2015 havde en medarbejder i omsorgsområdet i gennemsnit 18,9 dages sygefravær på et år. Det tal er nu faldet til 14 kalenderdage i 2016. Det svarer til cirka 10 arbejdsdage pr. medarbejder og en tidsbesparelse på over 60.000 timer – eller i alt 32 fuldtidsansatte på et år.

”Det er et rigtig flot resultat, som vi kan være meget stolte af. Vi har nået vores mål og mere til takket være en stor indsats fra både ledere og medarbejdere i omsorgsområdet,” siger Leif Gade, formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget i Randers Kommune.

Landsgennemsnittet for sygefravær i kommunernes omsorgsområder var i 2016 18,3 dage om året. Det er et mindre fald fra gennemsnittet på 19,4 dage i 2015.

Mindre mistrivsel og andre arbejdsopgaver

I forbindelse med sygefraværsindsatsen i Randers Kommune er der blandt andet arbejdet med, hvordan man kan spotte og gribe hurtigere ind overfor mistrivsel. Der er også fokus på, om en medarbejder eventuelt kan bestride en ny funktion, hvis vedkommende bliver uarbejdsdygtig i sin nuværende stilling.

”Resultatet er et bedre arbejdsmiljø, som ledere og medarbejder har skabt i fællesskab. Det gavner i høj grad også de borgere, vi arbejder med, som oplever mindre udskiftning i personalet og god stemning mellem kolleger,” siger Erik Mouritsen, direktør for Sundhed, Kultur og Omsorg i Randers Kommune.

Direktøren understreger, at Randers Kommune fortsat vil holde fokus på at fremme trivslen og nedbringe sygefraværet blandt medarbejderne og vedblive med at ligge i toppen af statistikken. De øvrige forvaltninger i kommunen er desuden i gang med en lignende sygefraværsindsats ved navn ”Mere tid og trivsel”.