Randers byråd udpeger vicekommunaldirektør

Erik Mouritsen er netop udpeget som vicekommunaldirektør af Randers Byråd – en opgave der både betyder, at Erik Mouritsen skal være stedfortræder for kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt og får ansvar for en række tværgående opgaver, samarbejder og særlige projekter. Samtidig fortsætter Erik Mouritsen som direktør for Sundhed, Kultur og Omsorg

Erik Mouritsen er udpeget som vicekommunaldirektør

23. maj 2017 - Oprettet af Karen Balling Radmer

”Jeg er rigtig glad for at Erik Mouritsen har sagt ja til opgaven som vicekommunaldirektør. Vi får en meget erfaren og dygtig vicekommunaldirektør, som i høj grad formår at sætte retning for stærke projekter på tværs af organisationer og faglige tilgange,” siger kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt.

Da stillingen som kommunaldirektør blev besat 1. april 2017, besluttede byrådet også, at kommunaldirektøren skulle have fokus på overordnet strategi, interne og eksterne relationer og politisk betjening. Derfor bliver en  af de nuværende forvaltningsdirektører udpeget til også at være vicekommunaldirektør.

Der sker ikke ændringer i den nuværende opgavefordeling i direktionen, ligesom de enkelte direktører fortsat refererer til kommunaldirektøren, der også er reference for stabene Politik, Kommunikation og Digital Service, Erhverv og Udvikling samt Økonomi, Personale og HR.

Erik Mouritsen er 59 år og er uddannet inden for skatteforvaltningen og på Forvaltningshøjskolen. Han har tidligere arbejdet som skattedirektør i Randers og som socialdirektør i Randers Kommune, inden han i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 blev ansat som direktør for Sundhed og Ældre – en forvaltning der siden er vokset til Sundhed, Kultur og Omsorg. Siden 2007 har Erik Mouritsen tre gange været konstitueret som kommunaldirektør.