Plan for specialundervisning bliver sat til debat

En udviklingsplan, der skal reducere udgifterne på specialundervisningsområdet, bliver nu sat til debat i blandt andre skolebestyrelser, råd og medarbejderudvalg. Det har Randers Byråd besluttet på mødet den 22. maj 2017.

22. maj 2017 - Oprettet af Christian Sloth Olesen

Færre midler til specialskolerne per elev og øget brug af specialklasser fremfor specialskoler. Det er centrale tiltag i et forslag fra forvaltningen til en ny plan, der skal reducere udgifterne til specialundervisningsområdet i Randers Kommune.

På mødet den 22. maj blev byrådet præsenteret for forslaget, og her blev det besluttet at sende det i høring i skolebestyrelser på både almen- og specialskoler, Det fælles elevråd, Ungerådet, Handicaprådet, Udsatterådet og i medarbejderudvalg på skoleområdet.

 

Elever skal ikke flytte

Knap 700 elever modtager i dag specialundervisningstilbud i Randers Kommune og antallet har i de seneste år været stigende. Det samme har udgifterne, og på den baggrund har byrådet som led i budget 2017-2020 bedt forvaltningen om at fremlægge et forslag til en plan for at reducere udgifterne.

I forslaget er der lagt op til, at nuværende elever på specialskoler ikke vil blive flyttet, selvom planen bliver vedtaget. Og det bliver i planen understreget, at behovet for specialundervisning fortsat vil blive vurderet ud fra en pædagogisk-psykologisk vurdering.

Planen lægger således især op til, at der vil ske ændringer i forhold til de nye elever, der får tilbudt specialundervisning. Her lægger planen op til, at der kommer en øget brug af specialklasser frem for specialskoler.

Når planen har været i høring, vil det endelige forslag blive behandlet af børn- og skoleudvalget den 5. september 2017.