Ny registrering i BBR for erhvervsejendomme

Er du ejer eller administrator af en erhvervsejendom, så har du fået brev fra SKAT om ny og mere detaljeret registrering i BBR.

Syd- og Sønderjylland: November 2016 – marts 2017. Midtjylland: Februar 2017 – september 2017. Hovedstadsområdet, Bornholm og Fyn: August 2017 – december 2017. Nordjylland: November 2017 – marts 2018. Sjælland, Lolland og Falster: Februar 2018 – juni 2018. Opsamling på uafsluttede sager i hele landet: Juli 2018-oktober 2018.

22. maj 2017 - Oprettet af Karen Balling Radmer

Ejere og administratorer af erhvervsejendomme får brev fra SKAT

Frem til oktober 2018 sender SKAT breve til ejere og administratorer af erhvervsejendomme i hele landet. Det sker for at indsamle nye og mere detaljerede oplysninger om erhvervsejendomme til Bygnings- og Boligregistret (BBR).

BBR Erhvervsservice

For at hjælpe ejere og administratorer med registreringen af oplysningerne om deres erhvervsejendomme, har SKAT etableret BBR Erhvervsservice, der hjælper til med registreringen.

Er du ejer eller administrator af en eller flere erhvervsejendomme, skal du ikke selv foretaget dig noget, før du bliver kontaktet af BBR Erhvervsservice i SKAT eller får en ny BBR-meddelelse.

Hvad skal oplysningerne bruges til?

De oplysninger, der bliver registreret i BBR, kan blive brugt som en del af grundlaget for den fremtidige ejendomsvurdering af erhvervsejendomme. Oplysningerne i BBR bruges både af offentlige myndigheder, forsyningsselskaber og private virksomheder, som fx ejendomsmæglere, forsikringsselskaber og realkreditinstitutter. Ejere og administratorer af erhvervsbygninger bruger oplysningerne fra BBR i forbindelse med indgåelse af nye erhvervslejemål eller salg af ejendomme

Ajourføring

SKAT står for kontakten til ejere og administratorer i forbindelse med indsamlingen af de nye og mere detaljerede oplysninger om erhvervsejendomme. Ajourføringen af oplysninger i BBR sker herefter i kommunen, hvor erhvervsejendommen ligger. Når ajourføringen er gennemført får ejer eller administrator en opdateret BBR-meddelelse.

Se SKATs hjemmeside: www.skat.dk/bbr

Har du fået brev fra SKAT vedr. registrering af erhvervsejendomme i BBR, kan du kontakte BBR Erhvervsservice i SKAT på tlf. 72 22 28 47.

FAKTA: 

SKATs registrering af nye og mere detaljerede oplysninger i BBR om erhvervsejendomme berører ca. 250.000 ejere og administratorer i hele landet – de har tilsammen ca. 730.000 erhvervsbygninger.  

Hvornår foregår registreringen? SKAT gennemfører indsamlingen af oplysninger i perioden november 2016 til oktober 2018. Det sker region for region