Fire erfarne leverandører får fast kørsel med borgere

Randers Kommune har underskrevet kontrakt med fire leverandører, der fra 1. august 2017 skal køre med de borgere, som er visiteret til fast kørsel. Sammen med institutionerne og kommunens kørselskontor vil leverandørerne nu bestræbe sig på at skabe så tryg og god en opstart som muligt for alle passagerer og pårørende.

29. maj 2017 - Oprettet af Peder Rasmussen

Opgaven omfatter primært kørsel til og fra specialskoler og specialklasser på folkeskoler, specialbørnehaver, fritidstilbud, aflastning samt træning på ældrecentre,
Randers Sundhedscenter og Regionshospitalet i Randers. Hver institution vil få tilknyttet én fast leverandør af kørsel.

Årsagen til, at Randers Kommune har haft opgaven i udbud er, at den samlede opgave har så stor en værdi, at det er et lovkrav, at opgaven med jævne mellemrum bliver konkurrenceudsat gennem et EU-udbud. Opgaven blev senest udbudt i 2012. 

Der bliver ikke ændret på den køretid, som et skolebarn maksimalt må sidde i bilen, ligesom det fortsat vil være muligt at have en fast chauffør, hvis det vurderes nødvendigt. Det har byrådet i Randers Kommune besluttet.

Alle fire leverandører har flere års erfaring med kommunal kørsel med de omfattede målgrupper. Nogle af leverandørerne kører allerede for Randers Kommune, mens andre er nye. Derfor vil mange passagerer opleve et skifte til en ny leverandør og dermed også til andre chauffører end dem, de hidtil har kørt med.

Kørselskontoret har derfor et stort fokus på at sikre, at også de nye leverandører får en grundig introduktion til kørselsopgaven inden starten i august. I tæt samarbejde med institutionerne bliver det sikret, at alle parter er godt klædt på til dette skift.

”Vi er meget opmærksomme på, at mange passagerer kan være særligt sårbare, og at det for nogle kan være en stor omvæltning at skifte chauffør. Derfor er vores vigtigste opgave nu at klæde leverandører og institutioner rigtigt godt på til dette skift, så passagererne vil opleve en god og tryg overgang, når det nye hold af leverandører overtager kørslen. Passagererne skal fortsat opleve en tryg og stabil kørsel. Vi vil følge forberedelser og opstart tæt,” siger Brian Slot, stabschef i Randers Kommune.

I begyndelsen af juni 2017 deltager alle leverandører af kørsel i et fælles informationsmøde med institutioner og Kørselskontoret, så der er mulighed for at hilse på hinanden og i fællesskab planlægge møder mellem institutioner og leverandører, sådan at chauffører bliver bedst muligt klædt på til at køre til og fra de enkelte institutioner.

De fire leverandører er Herning Bilen Specialruter A/S, M Busser ApS, Handicap Befordring A/S samt Kronjyllands Taxabus ApS/Randers Taxa.