Ejere af fast ejendom får ny opkrævning af ejendomsskat

Tusindvis af i Randers Kommune får snart en ny opkrævning til 2. rate af ejendomsskat for 2017. For langt de fleste, vil det betyde en samlet besparelse i forhold til 1. rate.

31. maj 2017 - Oprettet af Christian Sloth Olesen

En opkrævning til 2. rate af ejendomsskat for 2017 dukker snart op i tusindvis af ejendomsejers digitale postkasser på e-boks eller borger.dk. Og for langt de fleste betyder opkrævningen en samlet besparelse i forhold til 1. rate.

Det skyldes, at grundskylden er fastfrosset for ejerboliger.

Ejendomsskatten for 2017 bliver betalt over 2 rater, en med betaling i januar og en med betaling i juli.

For den enkelte grundejer kan besparelsen være op til 5,5 pct. af grundskylden. Skattebetalingen kan dog stige samlet set, hvis der er sket væsentlige ændringer i ejendommens forhold, som har medført en omvurdering fra SKAT.

Man kan både se SKAT´ s vurdering og grundskatteloftsværdien på sin ejendoms-skattebillet.

 

Alt sker automatisk

Som ejendomsejer behøver man ikke at foretage sig noget for at få besparelsen. Alle berørte får automatisk tilsendt en ny ejendomsskattebillet og er man tilmeldt Betalingsservice, sker den korrekte betaling af 2. rate helt automatisk. Er man ikke tilmeldt Betalingsservice, får man sammen med ejendomsskattebilletten et girokort med opkrævningen af 2. rate.

De nye ejendomsskattebilletter bliver sendt ud i begyndelsen af juni og skal betales den 1. juli 2017.