Talende skraldespande i Randers

Den 28. april 2017 kl. 16.00 blev snoren klippet til 20 nye, intelligente skraldespande i Randers midtby. Skraldespandene er intelligente, fordi de komprimerer affaldet, sender besked om hvornår de er fulde, og så kan de oven i købet tale.

Per K. Christensen fra "Hold Randers Ren" klipper snoren til de intelligente skraldespande

28. april 2017 - Oprettet af Anne Mette Bakkegaard

De 20 nye, talende ”kommunalarbejdere” blev fejret med et skraldeoptog af Teaterskolen Kastalia. Derefter blev Randrusianerne inviteret ind i et professionelt lydstudiet, hvor den enkelte borger kunne lægge stemme til skraldespandene og dermed komme med forslag til, hvad skraldespandene skal sige, når man kaster affald i dem.

Se TV2 klip om de nye skraldespande

De nye skraldespande er såkaldte intelligente skraldespande. Det betyder bl.a. at skraldespandene selv presser affaldet sammen, så det fylder mindre. Derudover sender skraldespandene selv en besked til Randers Kommunes driftsarbejdere, når de skal tømmes. Det sparer kommunen tid og penge.

Miljøvenlige skraldespande

Intelligente skraldespande er miljøvenlige på hele to måder. For det første bruger de intelligente skraldespande grøn energi, da de er selvforsynende med strøm fra deres egne solceller. Derudover er skraldespandene en lukket skraldespand, hvilket betyder at f.eks. fugle ikke kan rode i skraldespandene og dermed sprede affald ud på gaden, som kan havne i naturen.

Per Kragelund Christensen fra ”Hold Randers Ren” fik æren af at klippe snoren ved indvielsen af de intelligente skraldespande: ”Vi ser frem til de nye skraldespande. Dels fordi de er meget synlige i gadebilledet, så man let for øje på dem, og dels fordi de er lukkede, så fuglene ikke kan komme ned i spandene og sprede affaldet”, forklarer Per Kragelund Christensen.

Renere byrum med færre skraldespande

Randers Kommunes 20 nye talende skraldespande erstatter 100 almindelige skraldespande i midtbyen! Formand for Miljø- og teknikudvalget, Frank Nørgaard, er begejstret for de nye intelligente skraldespande.

”Selvom det måske kan lyde mærkeligt, at færre skraldespande skulle give mindre affald, så viser erfaringerne fra andre byer i Danmark, at byrummet vil blive markant renere med de nye spande”, siger Frank Nørgaard.

Alt i alt forventer Randers Kommune, at de nye talende skraldespande vil give en langt bedre servicering af borgerne, ligesom byrummet vil blive renere og mere attraktivt at opholde sig i.