Stor idrætsfestival for børn med særlige behov

Parkour, fægtning, brydning og roning er nogle af de aktiviteter, der er på programmet, når Skoleidrættens Forårsfestival finder sted på Firkløverskolen i Randers.

Pressefoto fra Dansk Skole Idræt

20. april 2017 - Oprettet af Kenneth Sørensen

150 elever fra Firkløverskolen i Randers vil tirsdag den 25. april kaste sig ud i en række forskellige idrætsgrene, når skolen for første gang danner rammen om Skoleidrættens Forårsfestival. Firkløverskolen er en kommunal folkeskole for elever med autismespektrumforstyrrelser, ADHD og lignende udviklingsforstyrrelser. Netop denne gruppe børn har typisk vanskeligt ved at deltage i almindelige idrætsstævner og i foreningsidrætten, fortæller Benny Petsch, der er lærer og arrangør af festivalen på Firkløverskolen. 

"Børn med særlige behov har brug for ekstra struktur og støtte, når de skal gennemføre idrætsaktiviteter. De har typisk vanskeligt ved at indgå i det sociale sammenspil omkring fx holdspil, men de vil også gerne have den slags oplevelser, som sådan en festival kan give, og derfor tilrettelægger vi den på deres præmisser", fortæller han.

Lokale foreninger står for dagens aktiviteter, og Benny Petsch håber, at mødet med trænerne kan være en øjenåbner for eleverne.

"Vi vil gerne vise børnene, at der er en masse muligheder i det lokale foreningsliv, og at idræt kan være meget andet end håndbold og fodbold," siger han.

Det er Dansk Skoleidræt og Nordea-fonden, som står bag Skoleidrættens Forårsfestival, der er et landsdækkende projekt, som i år finder sted 68 steder over hele Danmark. Firkløverskolen i Randers er den eneste specialskole, som deltager i dette års udgaver af Skoleidrættens Forårsfestival. Målet med festivalerne er at skabe mere bevægelse i skolen og få skoler og lokale aktører til at møde hinanden.

"Festivalerne giver eleverne en chance for at prøve en række idrætsgrene og opleve det særlige fællesskab, som opstår på sådan en dag, og for lærere og lokale aktører er det en mulighed for at opdage mulighederne i et samarbejde og få skabt nogle konkrete kontakter," siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden.

Med skolereformen fra 2014 skal alle elever være fysisk aktive i gennemsnit 45 minutter i løbet af skoledagen. Det mål skal blandt andet nås ved, at skolerne inviterer lokalsamfundet inden for i skolen og inddrager fx det lokale idræts- og foreningsliv i undervisningen.