Randers fjerner 100 skraldespande i midtbyen

For at gøre bymidten i Randers renere og mere attraktiv har kommunen valgt at gribe affaldsproblemet an på en anderledes måde. Alle de gamle spande i centrum fjernes og bliver erstattet af 20 nye intelligente skraldespande. De giver selv besked, når de skal tømmes, affaldet presses sammen via solceller, og spandene taler, når de modtager affald.

25. april 2017 - Oprettet af Britt Møller

Den 28. april indvies 20 nye intelligente skraldespande i Randers midtby, som vil erstatte de ca. 100 gamle spande. Per Kragelund Christensen, som er medlem af frivilliggruppen ”Hold Randers Ren”, får æren af at klippe snoren ved indvielsen.

”Vi bruger meget tid på at fjerne papir, dåser og andet affald, som både borgere og fugle smider og spreder i byrummet.  Vi ser derfor med glæde frem til de nye skraldespande. Dels fordi de er meget synlige i gadebilledet, så man let for øje på dem, og dels fordi de er lukkede, så fuglene ikke kan komme ned i spandene og sprede affaldet,”    forklarer Per Kragelund Christensen.

René Poulsen er specialarbejder i Driftsafdelingen i Randers Kommune. Det er ham, der er billede af på alle de intelligente skraldespande i midtbyen. 

Bedre service

Formand for Miljø- og teknikudvalget, Frank Nørgaard, er også begejstret for de nye spande.

” Opstillingen af de nye intelligente skraldespande skal bidrage til at gøre Randers til en ’smart city’ – en by, som tør gå nye veje og tænke anderledes for at løse problemerne på en smartere og mere innovativ måde,”     siger Frank Nørgaard.

Alt i alt forventer Randers Kommune, at de nye spande vil give en langt bedre servicering af borgerne, ligesom byrummet vil blive renere og mere attraktivt at opholde sig i.

”Selvom det måske kan lyde mærkeligt, at færre skraldespande skulle give mindre affald, så viser erfaringerne fra andre byer i Danmark, at byrummet vil blive markant renere med de nye spande,” siger Frank Nørgaard.

Mange fordele ved de nye spande

De nye spande er lukkede, så fuglene og vinden ikke længere vil kunne sprede skraldet ud på gaden. Samtidig kan der heller ikke komme rotter i spandene, ligesom lugtgener elimineres. De nye spande presser automatisk affaldet sammen efterhånden, så der kan være meget mere affald i spandene. Samtidig er der indbyggede sensorer, som holder øje med, hvor fyldte spandene er, og som automatisk giver besked,  når en spand skal tømmes.

Det betyder, at de nye spande skal tømmes langt sjældnere, samtidig med at tømningen kan planlægges på en smartere og mere effektiv måde. På den måde vil driftsfolkene få frigivet en masse tid, som de kan bruge på at løse de mange øvrige vedligeholdelsesopgaver, som i dag hober sig op fordi de har for travlt.

Desuden afspiller skraldespandene forskellige lyde, når man kaster affald i dem.

”De talende skraldespande skal gør det lidt sjovere at aflevere sit affald i fremtiden. De taler, men vi garanterer ikke for, at de lytter,”  siger Frank Nørgaard med et smil, og tilføjer

”Vi har store forhåbninger om, at de intelligente skraldespande kommer til at spille en afgørende rolle i håndteringen af problemet med henkastet affald.”    

 

FAKTA

De nye intelligente skraldespande indvies den 28. april kl. 16 ved Rådhustorvet. Her vil der desuden være et lydstudie fra klokken 16-18, hvor borgerne kan komme med deres bidrag til de budskaber,  som spandene skal sige i fremtiden. 

Udover lydstudiet vil der være et skraldeoptog med musik lavet på affaldsspande og skraldere, der samler affald i gaderne og giver lommeaskebægre til rygere.

Per Kragelund Christensen fra frivilliggruppen ”Hold Randers Ren” klipper snoren klokken 16. ved Rådhustorvet.

Alle affaldsspande bliver sat op i løbet af uge 17.

Spandene i midtbyen er i første omgang et forsøg, der løber frem til april 2018.